Der bliver plads til naturen ved DTU-byggeriet
Sømosen-1-copy.jpg
Det store areal bag ved DTU i Ballerup kan blive befolket af studerende og forskere fra netop DTU, hvis byggeplanerne blive en realitet. Men hverken Sømosen eller det rekreative område omkring mosen vil blive berørt, forsikrer Ballerup Kommune. Her kan man se det lysegrønne felt, hvor stort et område omkring Sømosen, der er fredet. Foto: pr-illustration
Byggeri Rigtig mange er vrede over planerne om at bygge ved Sømosen og DTU. Men der er ingen grund til at frygte for naturen og dyrelivet, forsikrer Ballerup Kommune.

For nogle uger siden kom det frem, at DTU og en række private investorer vil etablere et campus-lignende område på de store arealer bag ved DTU. Ballerup Kommune har fra starten været positive overfor planen og vil gerne sælge sin andel af arealet til at etablere 2-300 studieboliger.

Men siden har reaktionerne fra en lang række borgere været skarpe. Både på sociale medier og via læserbreve i Ballerup Bladet har folk givet udtryk for deres vrede over planerne, som de frygter vil gå ud over naturen og dyrelivet omkring Sømosen.

Nu forsikrer direktør for By, Erhverv og Miljø i Ballerup Kommune, Carsten Riis, at der bliver maser af plads til det grønne, hvis projektet bliver en realitet.

Området er fredet

»Der har aldrig været planer om at bebygge Sømosen eller de rekreative områder eller de forskellige faciliteter, eksempelvis sheltret, der er i området. Sømosen er fredet og i et bælte 40-60 meter fra stierne omkring Sømosen skal der heller ikke bebygges. Der er med andre ord ikke nogen grund til at frygte for, at naturen bliver ødelagt. Jeg medgiver, at vi nok ikke har været gode nok til at fortælle, hvor der skal bygges og hvor der IKKE skal bygges og man kan måske i det høringsmateriale, der er sendt ud, få en opfattelse af, at hele området er i spil. Det er det bestemt ikke. Det er helt forståeligt, at folk reagerer, men derfor er det også vigtigt, at vi fortæller, hvordan det hænger sammen,« siger Carsten Riis.

Han fortæller, at det område, der er tale om lige nu ligger hen som en brakmark-lignende område og at Ballerup Kommune kun ejer en lille del af det. Desuden er det nu udlagt som erhvervsområde og det betyder, at det kan anvendes til helt andre formål.

»Området er nu udlagt som erhvervsareal og det betyder, at en privat virksomhed i realiteten kunne komme i morgen med en byggetilladelse og placere et domicil der. Så synes vi faktisk, at det vil give mere tilbage til byen, hvis vi giver tilladelse til studieboliger. Det vil give meget mere liv til området og stadig med plads til, at naturen skal være her. Der er et klart behov for studieboliger, så hvis vi kan lave en plan, der giver plads til både mennesker og natur, så er det vores mål,« siger Carsten Riis.

Han påpeger, at det stadig er meget tidligt i processen og at der slet ikke er tegnet en streg til byggeriet endnu, men at man vil stille store krav til æstetik og at tænke det grønne ind i byggeriet.

Rykker længere væk

»DTU ønsker faktisk at rykke byggeriet væk fra deres del af grunde, der ligger tættest på Sømosen. Så nu ser det ud som om hele byggeriet rykker mod vest og skal ligge ved de vestlige DTU-p-pladser og det område der. Så det betyder, at byggeriet kommer endnu længere væk fra Sømosen og det grønne bælte omkring. Det passer os ganske godt, for vi er som kommune naturligvis interesserede i at bibeholde så meget af vores natur som muligt. Men vi er samtidig også interesserede i at få et livligt campus-område med plads til studerende, forskere og måske familier, der vil finde området interessant og måske inspirere dem til at bosætte sig i kommunen. Som det ser ud nu, vil man kunne kombinere tingene endnu bedre og det store rekreative areal og Sømosen vil forblive uberørt,« siger Carsten Riis.

For at sætte tingene ind i rette sammenhæng vil Ballerup Kommune afholde et borgermøde indenfor den kommende måneds tid, hvor man vil kunne høre om de præcise byggeplaner, gå en tur i området og få et lidt dybere kendskab til planerne.

»Samtidig vil vi gerne have input fra folk, så vi kan bruge det i den videre planlægning. Men under alle omstændigheder kan jeg sige, at man skal ikke frygte for, at Sømosen og de rekreative faciliteter bliver ødelagt. Det bliver de ikke,« pointerer Carsten Riis.

3 kommentarer om “Der bliver plads til naturen ved DTU-byggeriet”

 1. Christian Andersen siger:

  I en artikel i Ballerup Bladet (uge 40) skriver direktør for By, Erhverv og Miljø i Ballerup Kommune, Carsten Riis.

  Citat: “Sømosen er fredet og i et bælte 40-60 meter fra stierne omkring Sømosen skal der heller ikke bebygges.”

  “Men vi er samtidig også interesserede i at få et livligt campus-område med plads til studerende, forskere og måske familier, der vil finde området interessant og måske inspirere dem til at bosætte sig i kommunen. Som det ser ud nu, vil man kunne kombinere tingene endnu bedre og det store rekreative areal og Sømosen vil forblive uberørt,« siger Carsten Riis.” Citat slut.

  Med andre ord lader det ikke til at politikerne lytter overhovedet. Ser man på billedet nedenfor dækker det (grønne) fredede areal jo ikke tilstrækkeligt til at rovfugle, rådyr, ræve, lækatte m.m.får frirum nok. De løber jo ikke ud i mosen for at få fred (der er opsat hegn, og her er sumpet). Dyrelivet findes i lige så høj grad på arealerne mellem og i striberne af træer mellem det fredede areal og selve mosen.

  Vi der bor her er ikke interesserede i et livligt campusareal midt i den rolige og livgivende natur, som rigtig mange mennesker har glæde af.

  Lad os sige det klart: VI VIL SLET IKKE HAVE NY BEBYGGELSE OP AF SØMOSEN. HÅBER AT BUDSKABET ER FORSTÅET.
  Lad det blive et tema i den komne valgkamp at vi ønsker at passe på den sparsomme natur.

 2. Runa Haaning Christensen siger:

  Jeg er lige hjemvendt fra informationsmøde om byggeri ved Sømosen. Der var fokus på bygning af et større campus ved DTU, men en stor del af projektet er familieboliger. De foreslåede planer om ændring af lokalplanen vil altså give staten og Ballerup Kommune ikke blot mulighed for salg af grunde til bygning af studieboliger, men også familieboliger. For mig at se, giver den planlagte ændring af kommunalplanen i det hele taget en reel mulighed for en så massiv bebygning af arealet ned til Sømosen, som det nu er planlagt. Det blev på mødet pointeret at grundene jo imorgen uden kommunal indblanding, kan bebygges i erhvervsmæssig sammenhæng. Spørgsmålet er blot, hvem kunne dog have interesse i det? Der er masser af ledige erhvervslejemål lige rundt om hjørnet. Min bøn er, hvis man ønsker at fastholde at bygge studieboliger på campus ved DTU, at stoppe der. Man bør kunne være kreativ og skabe plads til studieboliger uden at berøre naturen sønderligt. DTUs grund er ikke længer i samme grad i spil, hvilket kunne tyder på, at det IKKE er DTU, som er forhippet på at bygge i stor skala. Hvorfor bygge dagligvarer butikker og lignende, da der er rig mulighed for at benytte de eksisterende. Ved mødet slog man hårdt på, at studieboligerne skulle ligge klods op af DTU, men det er der altså ingen belæg for at indkøbsmuligheder skal. Der blev nævnt at medarbejderne i de omkringliggende virksomheder synes området er kedeligt. Jeg har på gåture rundt om mosen i dagtimerne ofte mødt sådanne medarbejdere med deres navneskilte. De så ikke ud til at kede sig, men så ud til at nyde den dejlige natur, den friske luft og stilheden. Præcis som vi, der bor i området ved Sømosen. Hvad vil mon, kunne gøre området mere spændende? En cafe blev nævnt. Hvor ville en sådan i givet fald ligge bedst placeret? Det behøver i hvertfald ikke være ved campus, da de studerende og disse medarbejderes interesser næppe er forenelige. Den studerende, som på mødet fortalte om de studerendes behov, pointerede, at de ikke havde råd til shopping og kulturoplevelser og derfor ikke foretrak at bo centralt ift. København. Har de så råd til en frisk brygget cafelatte? For mig at se, er planen et meget storstilet projekt, som stikker i rigtig mange retninger. Det gør ondt på mig, at naturen i en sådan grad planlægges bebygget og at det hele dækkes ind under, at der hypotetisk vil kunne blive bebygget uden en kommunalplansændring. Kan det virkelig passe, at kommunal bestyrelsen ikke har tænkt sig at lytte til, hvad borgerne har at sige. Hvilke borgere er det borgerinddragelsen omfatter? Åbenbart ikke dem som i hverdagen vil blive påvirket af projektet. Mit håb er, at tilstedeværelsen af fredede spidssnudet frø ved Sømosen betyder, at naturen i størst mulig ustrækning bevares. Grønne politiske intentioner tyder i hvert fald ikke på at være nok. Økonomisk gevinst her og nu vejer muligvis tungere end investering i at bevare naturen for fremtiden. Jeg beder jer kommunal politikere, om at tage ansvaret på jer og lad være med at gemme jer bag snak om hypotetiske muligheder. Ændring af kommunalplanen bør gøres med stor omtanke. Der blev ved mødet nævnt endnu en mulighed, at Kommunal bestyrelsen kunne udlægge Ballerup Kommunens grund ved Sømosen som naturgrund. I kan vælge at præge fremtidens Ballerup i en grøn retning.

 3. O.Jensen siger:

  Der er ikke mange natur områder tilbage i kommunen .
  Vores folke valgte har andre interesser .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *