Danmarks første kommunale psykiatriråd i Ballerup
debat Den 10. oktober markerede vi Sindets Dag, for at skabe opmærksomhed på psykisk sårbarhed/psykisk sygdom og støtte til mennesker, der er berørt af psykiske udfordringer.

Mere end 50 procent af befolkningen er – direkte eller indirekte – i berøring med psykisk sygdom. 20- 30 procent har i mindre eller større grad psykiske gener. Hvis hver psykisk sårbare har bare én pårørende, ja, så er der, som nævnt, tale om, at mere end 50 procent af befolkningen berøres. Hele familien rammes, hvis blot et medlem er psykisk udfordret.

Alle kan rammes. Også børn og unge. Unge som slås med psykisk sårbarhed, følelse af utilstrækkelighed, ensomhed med mere. Unge, hvor et bemærkelsesværdigt antal slås med spiseforstyrrelser og/eller selvskade.

Ansvaret for behandling ligger i Regionen. Her i Ballerup har vi Psykiatrisk Center Ballerup liggende på Ballerup Boulevard. Ansvaret for den sociale indsats er Ballerup kommunens. Socialpsykiatrien er midt i en omstilling med fokus på at ”man kan komme sig” og flere gruppebaserede forløb. Derfor er jeg glad for at have bidraget til, at Socialpsykiatrien får endnu et år til yderligere stabilisering af sine opgaver.

Den frivillige verden løfter også mange opgaver, i forhold til psykisk sårbare og deres pårørende. SIND, SIND-Nettet, Bedre Psykiatri og headspace er vigtige aktører.

Som den første kommune i Danmark er vi undervejs med etablering af et Psykiatriråd. Med etableringen markeres prioriteringen og et løft af området. Psykiatrien får dermed yderligere fokus på og synliggørelse af dets opgaver og udfordringer. Rådet vil som en af sine opgaver prioritere samarbejde på tværs mellem kommune, region, den frivillige verden, boligafdelinger med flere.

Det er ikke ligegyldigt, hvor du sætter dit X den 21.november.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *