Ballerup hiver bredt budgetforlig i land
byskilte_ballerup_10.jpg
Ballerup fik en rigtig bredt budgetforlig i år. Efter et par år, hvor kun S og V har været med, var det i år alle partier undtaget Konservative, der skrev under på budgetaftalen for 2018. Foto: Flemming Schiller
økonomi Det endte med en rigtig bred budgetaftale for 2018, da alle partier med undtagelse af Konservative skrev under på det kommende års forlig.

Igennem de seneste par uger har der været intense forhandlinger om budgettet for 2018. I forhold til sidste års forhandlinger har alle partier været med i hele forløbet og der var generelt en optimistisk tone omkring forhandlingerne.

Torsdag kom det nye forlig så i hus og det endte næsten som det så ud. En bred aftale, hvor alle partier undtaget et var med.

Det betyder af budgetforliget 2018 bliver en aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Kun den konservative Martin Jonassen meldte sig ud kort tid før forhandlingerne sluttede.

Ny økonomisk division

Den brede aftale glæder borgmester Jesper Würtzen (A).

»Jeg er glad for, at vi har fået stort set alle med og at vi er blevet enige om et fælles grundlag for det kommende års budget. Jeg synes, at alle er blevet hørt og har fået sat deres præg på budgettet, selvom det også er et socialdemokratisk budget. Det er et budget, der er bedre end forventet. Økonomien er blevet bedre, fordi der er kommet gang i økonomien, folk er kommet i arbejde og virksomhederne tjener penge. Det giver også mere i skatteindtægter og derfor er vi rykket en division op økonomisk. Det kan vi se på budgettet, hvor der er blevet plads til investeringer i en lang række område, ligesom der også er plads til anlæg. Så det er vi rigtig godt tilfredse med,« siger Jesper Würtzen.

Selvom budgettet altså er et flot budget med luft i økonomien, så skal der også spares, men ikke så meget som planlagt.

»Der skal ikke spares på BFO-området eller på institutioner og skoler og andre af de områder, som vi har talt om. Det handler selvfølgelig om, at økonomien er blevet bedre. Men der er stadig lagt op til besparelser på især det administrative område indenfor rådhusets rammer, hvor vi skal finde nogle måder at gøre tingene mere effektivt på. Men jeg vil sige, at i det store og hele kommer der ikke besparesler på områder, hvor borgerne kan mærke det,« siger Jesper Würtzen.

Fokus på børn og IT

En budgetaftale for en økonomi på Ballerups størrelse er kompleks, men i hovedpunkter kommer der særlig fokus på barnets første 1000 dage, hvor man vi styrke kommunikationen mellem sundhedspleje, institutioner og forældre og samtidig er der afsat en million kroner til området samt forbedret indeklima i institutioner.

Der er satset massivt på IT og digital infrastruktur med nye digitale tilbud til dagtilbud og skoler og klargøring til fibernet. Man har også sat penge af til en styrkelse af folkeskolen, hvor alle elever fra 4. klasse får bærbare computere, bedre skoletoiletter og styrket uddannelsevejledning.

Endelig fortsætter byudviklingen af Skovlunde, Måløv og Ballerup, der kommer flere plejeboliger ved en udbygning af plejecenter Toftehaven med 40-50 boliger og arealer til nye aktiviteter og endelig får kommunen en veterankoordinator, en borgerrådgiverfunktion og et psykiatriråd.

Vil have indflydelse

Især investeringen i børn og unge er noget, der glæder Venstres gruppeformand Kåre Harder Olesen, som har været budgetpartner de sidste par år.

»Det handler om at få indflydelse og være med til at præge udviklingen i det kommende år og vi er glade for, at vi endnu engang har været med til at få et forlig i hus. Vi er især glade for den massive investering i vores børn og unges trivsel. Det har været et punkt, hvor vi hele vejen igennem har lagt vægt på, at der skulle sættes ind. Vi er også tilfredse med, at der nu gøres en indsats for at få kvinder med ikke-vestlig baggrund ud på arbejdsmarkedet og en generel investering i integrationen. Til gengæld er vi rigtig kede af, at vi ikke har fået sænket skatten. På trods af, at økonomien nu virkelig er kommet en division op, så er det tilsynladende umuligt at komme igennem med. En sænket skat kunne gøre det attraktivt at flytte til Ballerup og dermed få rykket demografisk på Ballerup. Det kan godt være, at det kun er en lille fald, men det handler om at sende et signal om at, man vil gøre Ballerup attraktiv. Det er ikke noget, som S imødekommer, men vi fortsætter kampen for at få en lavere skat i Ballerup,« siger Kåre Harder Olesen.

Tilfredse partier

Hos Enhedslisten er gruppeformand Ali Abbasi også glad for det brede forlig.

»Vi er glade for, at vi kan være med til at styrke folkeskolen med en række initiativer, der skal højne trivslen og sikre en mere kvalificeret uddannelsesvejledning. At det samtidig er lykkedes os at få en række energivenlige tiltag skrevet ind i budgettet, er også noget vi glæder os over. Det er en budgetaftale, der prioriterer på både kort og langt sigt,« siger Ali Abbasi.

Birgitte Dahl fra Dansk Folkeparti er tilfreds med, at det er lykkedes at få sikret nye plejeboliger til de ældre og forbedre forholdene for fodgængere og gangbesværede med nye og forbedrede fortov flere steder i kommunen.

Endelig er den sidste budgetpartner, Lone Madsen fra Nye Borgerlige glad for de mange investeringer, som budgettet levner plads til.

»Det er en fin aftale med en række investeringer, som vi glæder os til at få udmøntet. Det har været vigtigt for os, at vi får kigget på nogen af kommunes fremadrettede udgifter. Derfor glæder vi os over, at vi har fået sat en analyse i gang og set på muligheder for besparelser på gratis modersmålsundervisning og gratis tolkebistand til udlændinge, der har valgt at bosætte sig i Ballerup,« siger Lone Madsen.

Smilet er stivnet

Den eneste som ikke smiler bredt er Martin Jonassen fra Konservative. Selvom han egentlig var ganske godt tilfreds med den overordnede økonomiske strategi, så kunne han ikke være med. Det handlede især om en specifik ting.

»Jeg havde et ydmygt håb om, at mit eneste krav til denne budgetforhandling kunne imødekommes. Jeg har i flere omgange krævet, at distriktsskolerne selv kunne vælge, om de vil forkorte skoledagens længde. Jeg har endda henvist til Hjørring Kommune, der har haft den ordning siden januar 2016. Jeg forstår ikke, at de kan være imod. Jeg var overordnet set ganske tilfreds med økonomien i budgettet og selvom der måske var lidt for meget håb og lidt for lidt realiteter bag økonomien, så ville jeg stemme for. Selv Banegårds-projektet som jo ikke ligefrem er min kop te, ville jeg stemme for, hvis jeg kunne få mit skoleaftryk på budgettet. Men det ydmyge krav var der ikke lydhørhed overfor. Så kan jeg ikke andet end at forlade forhandlingerne. Det er ærgerligt, at jeg igen skal stå som den, der altid siger nej. For det gjorde jeg reelt ikke,« siger Martin Jonassen, der godt vil betegne sig selv som skuffet.

»Selvfølgelig er jeg skuffet. Det var sidste skud i bøssen og med det ydmyge krav, kunne jeg godt have forventet, at man ville lytte. Der var lunser til alle andre partier, men ikke til os. Men sådan er det. Jeg synes, at jeg har gjort hvad jeg kunne for at tage mit ansvar og være med, men nu har metaltrætheden meldt sig,« siger Martin Jonassen, som dermed har været med i sine – indtil videre – sidste budgetforhandlinger.

»Jeg har startet nyt lederjob den 1. september og jeg vil gerne bruge mere tid på min familie, så jeg glæder mig til den 31. december og det er ikke kun på grund af nytåret. Det er klart, at budgetforhandlingerne giver et boost og det kan da godt være, at man ser mig igen om 8-12 år. Hvem ved? Men nu er det ’over and out’ for Martin. Nu må en anden tage over,« slutter Martin Jonassen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *