Alternativet ønsker omtanke ved Sømosen
debat Alternativet har fulgt med i debatten om Sømosen, og har været i dialog med medlemmer af de lokale grundejerforeninger, som føler sig klemt.

Vi mener, at Ballerup Kommune skal være en grøn kommune, ikke kun med græsplæner, men at der skal gives mere plads til naturen. Arealet der er i spil til Campus nær Sømosen benævnes som brakmarker, men er i realiteten engområder der udgør et vigtigt ophav for dyrelivet i Sømosen, og samtidig er det et vigtigt aktiv, med rekreativ værdi for brugerne i området.

På kort sigt frygter vi, at det bliver en belastning for naturen i Sømosen med selve byggeriet, med kørsel af materialer og megen trafik af køretøjer i området.

På lang sigt vil et Campus medføre indgriben i det sårbare miljø og selve biodiversiteten i området, med det resultat at trængte fugle- og dyrearter mister levesteder og ynglepladser.

En af grundene er, at det er blevet mere og mere normalt at studerende har bil som deres foretrukne transportmiddel, hvorfor vi i Alternativet frygter en yderligere trængsel syd for Sømosen.

Fra Alternativet vil vi naturligvis bakke op om de bekymrede borgere, og håber at de nuværende politikere i kommunalbestyrelsen vil gå i dialog med borgerne.

I den kommende kommunalbestyrelse, vil vi i Alternativet arbejde for en dialog med virksomhederne omkring Sømosen, så vi kan få omlagt græsarealerne til naturlige områder, der kan indgå i Sømosen og på den måde få udvidet de rekreative områder i kommunen. Alternativet er ikke mod planerne om etablering af et campus, men vi er imod placeringen.

Alternativet fokuserer på bæredygtighed og biodiversitet, så vi kan opnå et endnu bedre naturkapitalindeks til glæde for både nuværende som kommende generationer.

7 kommentarer om “Alternativet ønsker omtanke ved Sømosen”

 1. Helle Tiedemann siger:

  Kære Alternativet
  Betyder det at I vil købe jorden af DTU? Og hvad hvis de ikke vil sælge?
  I er helt klar over at området allerede er udlagt til byggeri og ikke ejet af kommunen?

 2. O.Jensen siger:

  Jeg syntes du skulle lade være med at kommentere Alternativets debat indlæg
  Vi kender alt for godt dit stå sted i denne sag .
  Det er ikke kønt.

 3. Helle Tiedemann siger:

  Er det nu ikke lidt underligt at jeg som politiker ikke må kommentere på den kritik I udsætter kommunalbestyrelsen for?

 4. Kasper H siger:

  Måske skulle Ballerup kommune ha tænkt på det lidt tidligere inden man sælger ud af de grønne områder vi har tilbage. Ballerup/Skovlunde bliver snart så trist og overbebygget at man ikke har lyst til at bo her. Det er mig en gåde at man ikke lytter mere til sine borgere. Man har nu gang i 5. bølge af byggerier i en ellers fredet mose. Vi oplevere mindre natur og dyre liv. Vi skal IKKE have flere boliger i området. Det medfører kun trafik, larm, skrald og et uinteressant område for os der bor i området. Har man undersøgt om de studieboliger der allerede findes i Sømosen, overhovedet bruges af studerende? (svareret er nej) Til gengæld ser vi allerede nu gamle udenlandske registrere biler holde på sidevejene. Jeg tænker ikke at disse giver så meget retur til kommunekassen.
  Jeg ser det som Ballerups kommunes pligt at få lavet en lokalplan som støtter op om naturen i stedet for at afvikl den. Husene i området bliver mindre værd, når vores natur, bliver lavet om til en park med boliger. N.B. vores facebook gruppe (Bevar Sømosen) har nu 500 medlemmer, en del mere end dem som stiller op til kommunalvalg.

 5. Christian Andersen siger:

  Dejligt at høre at der er lokal politikere som vil lytte til deres borgere. Flere af den slags efterlyses.

  ..og kære Helle så har DTU (ifølge en artikel i Ballerup Bladet ) allerede bebudet at de ikke vil udvide ned mod mosen. Desuden har jeg fra Center for By, Erhverv og Miljø, fået oplyst at det ikke er DTU som ejer grundene, men kommunen og staten.

 6. Christian Andersen siger:

  Kære Helle Tiedemann..
  Jeg går ud fra at vi er enige om nedenstående ejerforhold af grundene optil Sømosen?
  20t og 21c er ejet af Ballerup Kommune
  20s og 20r er ejet af staten (Freja Ejendomme)
  20e er ejet af DTU

  Hilsner Christian

 7. O.Jensen siger:

  Der er gået politik i det
  Bygges skal der lige meget hvor meget vi råber op .
  Jeg er bange for at løbet er kørt .
  Naturen må atter en gang lide under politisk uduelighed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *