Red Sømosen fra tilintetgørelse
Debat Det var ligeledes med forfærdelse, jeg læste artiklen om den planlagte opførelse af et nyt Campusområde mellem DTU og Sømosen i Ballerup Bladet uge 34

I virkeligheden skulle DTU ikke have ligget der, kæmpe fejl, men det er for sent nu. For så at føje spot til skade er det helt uforståeligt at vores kommunalpolitikere er så enøjede begejstrede og nu vil fortsætte med at tilintetgøre resten af mosen til stor skade for naturen og alle de mennesker, der benytter området som et rekreativt og helende åndehul.

Så vidt jeg ved er mosen fredet – og det gælder vel ikke kun fra vandkanten?
En betydningsfuld naturjuvel er Sømosen i Ballerup ikke bare lokalt. For fuglelivet er Sømosen et vigtigt led i kæden af søer og moser. Sammen med blandt andet Svanesøen, Søndersø, Præstesø, Gundsømagle sø og Utterslev Mose danner disse søer og moser hvilesteder for mange fugle på træk forår og efterår. Forår og sommer er områderne ynglepladser for mange forskellige fugle, dyr, insekter og planter.

Ser man på et kort eller på billedet kommunen selv har lagt ud på hjemmesiden af DTU og Sømosen set i fugleperspektiv – og færdes man i mosen – ses det tydeligt, at området er klemt. At der allerede er bygget alt for tæt på mosen flere steder. Der burde have været et meget større friareal rundt om mosen, der kunne give naturen mere ro og liv på dens egne betingelser.

I og med området allerede nu er tæt bebygget, kan man frygte at den nye projekterede ”fjerde bymidte” vil fjerne så stor en del af Sømosens omkringliggende arealer og skabe så meget mere menneskemiljø og uro i området, der derved kommer til at forstyrre og ødelægge det der er tilbage af det bevaringsværdige og dyrebare fugle- og dyreliv i og omkring mosen.

Projektets gennemførelse vil være på bekostning af områdets natur og biodiversitet, hvilket vil være trist og uopretteligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *