Nej til besparelser på pædagogisk ledelse
Debat De bebudede besparelser på professionsfaglig nærledelse udspringer af en generel tendens til, at sammenlægge og strukturere ledelse. Herudover ligner det et kommunalt ideal, at øge ledelsesspændet, således at ledere får flere personaler. Lavt ledelsesspænd betyder, at lederen har få personaler under sig.

Eksempler fra rundt om i landet viser tilfælde, hvor SFO’er ledes af læreruddannede afdelingsledere. Dette betyder, at lederen ikke i samme grad kan lede sit personale ud fra et pædagogisk professionsfagligt udgangspunkt, hvorfor ledelse derfor ofte begrænser sig til, at handle om struktur og organisering, mere end om et indsigtsfuldt udviklings- og sparringstilbud med udgangspunkt i den pædagogiske kernefaglighed. For den enkelte pædagog og personalegruppe.

En pædagogisk leder der er tæt på sit personale er klar over, hvad der rør sig på de bonede praksisgulve. Kender personalet og børnenes behov for trivsel og udvikling, sætter dagsordenen for det faglige og praktiske udviklingsarbejde, træder til ved konflikthåndtering- mellem både personaler, børn og forældre.

Med et større ledelsesspænd vil der opstå en distance mellem personale, børn, forældre og ledere, der forringer tilbuddets kvalitet. Fordi ledelsens berøringsflader med praksis fra gulvet bliver færre og mere sporadiske.

Denne mere overfladiske tilgang til ledelse kan være med til at forringe arbejdsmiljøet, da eventuelle udfordringer med trivslen og det pædagogiske udviklingsarbejde ikke opdages i tide. Set med de øjne rammer forringelserne også børnene. Og især de børn der har de største udfordringer kan blive ramt.

Når personalegrupper ikke fungere optimalt grundet manglende ledelse, vil klimaet i arbejdsgruppen påvirke indsatsen og overskuddet negativt. Der vil være mere sygdom, og udvikling af stress og langvarig sygdom kan blive konsekvensen, der skaber en negativ spiral for en institution.

Vi taler derfor imod besparelser på ledelse. Fordi vi vil børn og unge det allerbedste vi kan give dem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *