Hospice Søndergård udvides med to pladser
Debat  Indsatsen overfor mennesker der nærmer sig livets afslutning styrkes. Regionsrådet har netop godkendt at der etableres to nye hospicepladser på Hospice Søndergård i Måløv.

Det er jeg som socialdemokrat rigtig glad for.
Etableringen af disse to pladser sker efter ansøgning fra Region Hovedstaden i samarbejde med Hospice Søndergård. Det er med til at styrke den palliative indsats, som mennesker ved deres livsafslutning har behov for.

Mange mennesker ønsker at dø i eget hjem, andre ønsker at dø enten på en palliativ afdeling på et hospital eller på et hospice.

Hospice Søndergård har ikke tidligere udvidet antallet af hospicepladser, hvilket har været tilfældet for flere af regionens øvrige hospices.

Hospice Søndergård blev etableret i 2010 og har pt 14 pladser. I 2012 blev Hospice Søndergård udvidet med udgående team med 30 samtidige forløb på årsplan for borgere der ønsker at tilbringe den sidste tid i eget hjem.

Med udvidelsen vil Hospice Søndergård kunne opnå en del flere sengedøgn end tilfældet er i dag og kan derfor imødekomme yderligere ansøgninger pr. år.

Dette forventes tilsvarende at kunne medvirke positivt på ventelisterne på regionens øvrige hospices. De to nye hospicepladser, forventes at være i fuldt drift i efteråret i 2018.

Borgere fra Hospice Søndergård kommer fra hele regionen, men det er afgørende for en stor del af beboerne og deres pårørende at have tilknytning til området. Kan ønsket om en plads på Hospice Søndergård ikke imødekommes vil borgere ofte søge til et af regionens øvrige hospices eller til Hospice Sjælland.

Bevillingen er en del af en Satspuljeaftale 2017-2020 som fra 2017 og frem skal gå til etablering og drift af syv nye hospicepladser på landsplan.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *