Derfor er frivilligt arbejde værdifuldt
Debat Fredag den 29. september er den nationale frivillighedsdag. Dagen, hvor der rundt om på forskellig og særlig vis sker markering og anerkendelse af frivillighed.

Den frivillige indsats ser vi hver dag og overalt i foreningerne, i de sociale humanitære foreninger og organisationer, i kirker, i råd og mange andre steder. De frivillige medvirker blandt andet til, at vores børn, unge, voksne og seniorer får en aktiv fritid, udsatte en lidt nemmere hverdag og ældre, der føler sig alene – et mindre ensomt liv. Indsatser, som står for en lang dansk tradition og for et samfundsengagement, som i dag er et af fundamenterne i vores kommune.

Frivillighed står derfor højt på dagsordenen, når vi taler om nye veje og bedre samspil mellem kommunen og den frivillige verden. Jeg arbejder for og ønsker at understøtte frivilligt arbejde og opfordre til, at flere borgere engagerer sig som frivillige. Jeg er naturligvis også meget bevidst om, at frivilligt arbejde aldrig må overtage kerneopgaver fra kommunens medarbejdere.

Der er efterspørgsel på frivillige. Det kunne vi senest læse i sidste uge i Ballerup Bladet, i forhold til invitation til potentielle frivillige som ”Aktiv Ven” til vores ældre borgere.

Det tættere samspil med kommunen, kan forhåbentligt bidrage til, at vores ansatte i højere grad bliver opmærksomme på, at også borgere på overførselsindkomster som dagpenge, kontanthjælp, fleksjob, ressourceforløb, førtids- og folkepension kan være frivillige. At frivilligt arbejde kan være katalysatoren, der kan bidrage til at klæde flere på til et kompetencegivende og meningsfyldt liv. At være frivillig tilfører oftest en kæmpeværdi – også for den enkelte. Ved at yde en meningsfyldt indsats for andre – får man rigtig meget igen.

Noget af det, der også gør frivilligheden så værdifuld er, at den skaber fællesskaber. At være en del af et fællesskab betyder, at vi som mennesker lærer af hinanden, får venner, møder mennesker, der gør os glade, får anerkendelse og ansvar overfor andre. Det skaber tillid, selvtillid og selvværd.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *