En fælles opgave – et fælles mål
Debat Det er med stor glæde, at vi i Alternativet i Ballerup den 15. august læser artiklen ”Naturen har det godt i Ballerup”, hvor Ballerup kommune ligger nummer 49 ud af 98 kommuner i forhold til biodiversitet og ”vild” natur i Ballerup. Det vil rent matematisk sige, at vi ligger præcis midt i tabellen.

Naturfredningsforeningen, der står for målingen og undersøgelsen, benævner det naturkapitalindekset.

Det er absolut ikke nogen dårlig placering, når vi tænker på at vores dejlige kommune er gennemskåret af færdselsårer på kryds og tværs. Her er trængslen med luft- og støjforurening til stor skade for de mange medborgere, der bor tæt op ad de trafikerede veje, samt de trafikanter, der benytter vores veje, såvel de stærke – nemlig bilisterne – som de bløde trafikanter; cyklister og fodgængere.

Alternativet i Ballerup er ved at lægge sidste hånd på vores mærkesager op til det kommende kommunalvalg. Vi har valgt at erstatte mærkesager med udvalgte udfordringer, som vi ser vores kommune, virksomhederne og borgere står overfor.

En af vores udfordringer er: Hvordan kan vi give input til kommunen, så vi opnår en positiv vækst i naturkapitalindekset for vores kommune?

Alternativet håber naturligvis på at blive repræsenteret i den kommende kommunalbestyrelse, og lige netop bæredygtighed, økologi, miljø, biodiversitet og ”vild” natur er et af vores helt centrale fokuspunkter, når vi kommer i kommunalbestyrelsen.

Vi vil derfor opfordre vores medborgere til at hjælpe os med input, som vi vil arbejde for at sætte på dagsordenen i den kommende periode i kommunalbestyrelsen.

Har du som borger ideer eller forslag til, hvordan kommunen kan: Øge de grønne arealer, udvikle den vilde natur, skabe grønne byområder, øge naturplejen, genoprette natur. Eller har du en helt anden indfaldsvinkel, vil vi rigtig gerne høre dit bidrag. Du kan sende en mail til alternativet@ballerup.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *