Den gode integration og inklusion
Debat En god og lærerig artikel var at læse i Ballerup Bladet 15. august 2017, om 29-årige Maher Rasho.

Med sig har han en »rygsæk« med forfærdelige oplevelser om massive bombeangreb i sin hjemby udenfor Aleppo i Syrien. En farefuld flugt og vejen førte ham til Danmark. Efter nogle måneders ophold i en dansk asyllejr, kom Maher Rasho for halvandet år siden til Ballerup Kommune, hvor han blev indkvarteret i en af kommunens midlertidige boliger på Møllen på Gl. Rådhusvej.

”Velkommen som ny Ballerupper”. Venlige naboer, Venligboerne og kommunens Integrationsteam med flere har taget godt imod (også) Maher Rasho. De hjælper og støtter ham i mødet med det nye danske og meget ukendte. Tak til de mange der gør en fin indsats dagligt og bestemt også tak til Maher.

Og han gør selv en bemærkelsesværdig indsats. Han vil lære dansk hurtigst muligt og insisterer i interviewet med Ballerup Bladet da også på, at samtalen foregår på dansk. Maher er ret bevidst om, at gode sprogkundskaber er vejen til integration i det danske samfund. Han følger et undervisnings- og integrationsforløb, som skal gøre ham parat til det danske uddannels- og arbejdsmarked. Han er målrettet, interesseret og motiveret.

Og ikke nok med det. Maher Rasho har også engageret sig som frivillig i den nyetablerede forening i kommune –

”Dialogforum for foreninger, der arbejder med integration, inklusion, naboskaber og fællesskaber”, hvor han sidder i foreningens styregruppe. Det er vigtigt at få viden om og indgå i demokratiske processer, det kan kun hilses velkommen. Det bidrager yderligere til ”det gode integrations- og inklusionsforløb” ligesom det bidrager til et rigt kendskab og mangfoldigt medborgerskab og foreningsliv.

Ikke alle flygtninge har samme ressourcer som Maher Rasho – det ved jeg – men ved god modtagelse og støtte i dagligdagen, kan vi ved fælles hjælp, som borgere i Ballerup Kommune, skabe rammer, der letter vore nye Ballerupperes liv. At vise imødekommenhed og åbenhed i mødet med andre kulturer er med til at skabe social tilgængelighed – at inkludere og fremme fællesskaber.

Jeg mener, at integration går begge veje, vi skal alle yde en ekstra indsat og være imødekommende – det gælder både os gamle balleruppere og det gælder også for de nye.

Maler er et super godt eksempel på vilje og motivation, samtidig er han forhåbentlig en rollemodel for kommende Ballerup-borgere.

Efter aftale, skal vi i 2017 i Ballerup Kommune modtaget 41 flygtninge. Det forventes, at vi i 2018 vil skulle modtage 29 personer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *