Svar til Lone Madsen
Debat Kære Lone Madsen. Ja, det er da trist at nogle mennesker ikke har respekt for lovgivningen, endnu værre at de ikke har respekt for deres medmennesker.

Nu er kummerne sat for at forskønne vores gågade og de har intet med kørsel i gaden at gøre! Jeg havde den tanke, at vi kunne sætte dem på tværs på midten, men det duer vist ikke. Der er

så stadig den mulighed at vi bruger en halv million kroner på pullert-system.

Hvor er det dejligt at du er villig til at lægge mere økonomi til flere blomsterkummer på Skovlunde- Måløv- og Ballerup Byvej, det glæder mig meget, så for min del, så ja tak.

Jeg må bedrøve dig med at vi som kommune ikke må tjene penge på uddeling af p-afgifter. Jeg synes nu også at det er underligt at jagte bilister for at lette livet for trængende borgere. Lad os i stedet finde de penge i vores budget.

Hjullåse duer ikke i Danmark, det er ikke tilladt.

Mere politi på gaden er jeg da klar tilhænger af. Vi har stort set ikke set betjente i gaden siden man lukkede nærpolitiet. Politiets fravær ser vi jo allesammen resultatet af på alle kommunens veje

3 kommentarer om “Svar til Lone Madsen”

 1. Daniel siger:

  Københavns Vestegns Politi Ledelsessekretariat

  Jeg har modtaget Deres email af 16. juni 2017, hvori De dels anmoder om, at politiet ”kommer tilbage til
  Ballerup” og om at politiet gør en indsats overfor parkering og ulovlig kørsel på knallert og i bil i gågaden
  i Ballerup til gene og fare for øvrige borgere.
  Københavns Vestegns politi lukkede lokalstationen i Ballerup ved årsskiftet til 2016. Beslutningen blev
  truffet som led i en langsigtet strategisk plan og efter drøftelse m
  ed kommunen. Siden politireformen i 2007 har politikredsen arbejdet for at forbedre trygheden og samarbejdet med
  kommunerne, herunder styrke det borgernære arbejde. I den forbindelse er der i samarbejde med politikredsens kommuner blevet nedlagt en række lokalpolitistationer i politikredsen de seneste år med henblik på at skabe
  større, robuste, fleksible og mobile enheder.
  Endvidere trådte der ved indgangen til 2016 en ny fler års aftale i kraft for politiet. Aftalen omhandler bl.a.
  en styrkelse af kvaliteten i efterforskning samt et generelt ønske om øget centralisering. Groft sagt var aftalens intention, at der skulle etableres færre og større enheder samt organisering i specialer frem for geografi.
  På den baggrund blev politikredsens tre lokalstationer
  (Nord, Øst og Vest) samlet på én station i Rødovre
  den 1. juni 2017. Der er således hverken på kort eller lang sigt intentioner om at åbne nye lokalstationer.
  Den ulovlige kørsel i gågaden er som det også anføres

  politiets opgave. Som De muligvis er bekendt
  med fra bl.a. Ballerup Bladet, så har politiet allerede fokus på området med øget patruljering fra lokal politiet og færdselsafdelingens aktioner. Indtil videre er flere tilfælde løst med en venlig henstilling, men der vil blive skruet op for ind
  satsen, såfremt henstillinger ikke er tilstrækkelige.
  Derudover har kommunen fokus på at skabe en mere varende løsning for at forhindre ulovlig kørsel i gågaden. Som det fremgår af den artikel i Ballerup Bladet, som De henviser til, og som formanden for Teknik -og Miljøudvalget i Ballerup kommune, Helle Hardø Tiedemann har oplyst, så er det primært parkeringsvagterne, der har opgaven med ulovlig parkering. Politiet varetager også opgaven, men sædvanligvis kun i de
  tilfælde, hvor parkeringer er til fare el
  ler ulempe for andre eller såfremt parkeringen på anden vis er uhensigtsmæssig.

  1. Poul E. Pedersen siger:

   Til: Københavns Vestegns Politi Ledelsessekretariat.

   I skriver at, Citat:
   Siden politireformen i 2007 har politikredsen arbejdet for at forbedre trygheden og samarbejdet med
   kommunerne, herunder styrke det borgernære arbejde. I den forbindelse er der i samarbejde med politikredsens kommuner blevet nedlagt en række lokalpolitistationer i politikredsen de seneste år med henblik på at skabe
   større, robuste, fleksible og mobile enheder.
   Citat slut.

   Vi skal altså forstå det derhen at for at skabe større tryghed hos borgere har man nedlagt en række lokale politistationer. ??

   Det må være noget i har misforstået, det er ikke politiet der skaber utryghed, men andre.

   Og dette med “mere effektive politimæssige mobile enheder”, har vi ikke set noget til.

   Idet slalomkørslen af private trafikanter gennem gågaden sker med synlig fravær af Politiets effektive mobile enheder.

   Jeg syntes derfor at politiet skulle evaluere deres strategi med hensyn til disse effektive mobile enheder. ??

   Jo før des bedre.

 2. Daniel siger:

  Vi skal have fat i Helle det er det eneste jeg kan vejlede for da hun virker til at stå inde for det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *