En strid om regnskabstal
rod_i_regnskaberne_1.jpg
Jørgen Hoffensetz finder det bekymrende, at beboerne i Hedeparken/Magleparken ikke betaler ens kvadratmeterpris. »Der må være noget galt et sted, når vi ikke betaler ens kvadratmeterpris for de samme lejligheder. Og hvad med den boligstøtte, folk får? Måske får de for lidt eller for meget udbetalt.« Foto: Foto: Flemming Schiller.
Beboerdemokrati Siden Jørgen Hoffensetz i 2014 flyttede ind Hedeparken/Magleparken, har han forsøgt at få AAB og beboerbestyrelsen til at interessere sig for de fejl, han har fundet i de budgetter og regnskaber, beboerne bliver præsenteret for blandt andet uens kvadratmeterpris.

Sammenblanding af driftsudgifter og anlægsudgifter, forskellige kvadratmeterpriser lejlighederne, og regnefejl i regnskaberne for Hedeparken/Magleparken. Det er ifølge Jørgen Hoffensetz situationen i et af Ballerups store almennyttige boligbebyggelser.

Jørgen Hoffensetz har siden foråret 2014, da han flyttede ind, forsøgt at råbe beboerbestyrelsen op i forhold til de unøjagtigheder i regnskaber og budgetter, som han har fundet, og som han finder bekymrende. Både fordi selv små unøjagtigheder kan give anledning til, at beboerne ikke betaler den rigtige husleje, men også at kommunen udbetaler forkert boligstøtte til de beboere, der har krav på det, forklarer han til Ballerup Bladet.

Undrer sig over el-udgift

Det, der fik Jørgen Hoffensetz på sporet af unøjagtighederne i regnskaberne, var en undren over, at udgifterne til el på fællesområderne i 2015 var budgetteret med en stigning på 17 procent. Og det til trods for, at boligselskabet på forsøgsplan havde ladet installere tænd-og sluk-ure og de energibesparende LED-lamper i et par opgange.

»Det kunne jeg simpelthen ikke forstå – at vores energiregning skulle stige så meget,« siger Jørgen Hoffensetz, der blev ansporet til at læse regnskabet nøje igennem og regne efter.

På årsmødet senere samme år stiller Jørgen Hoffensetz derfor spørgsmål til den stigende el-udgift og får af beboerbestyrelsens formand Arne Jensen svar på tiltale. Stigningen skyldes installationsudgifterne, lyder forklaringen.

»Men det må man ikke – blande driftsudgifter og anlægsudgifter sammen i regnskabet,« siger Jørgen Hoffensetz, der har en baggrund som salgschef og selvstændig erhvervsdrivende, hvorfor han er vant til lave og læse budgetter og regnskaber.

Renovering vedtages

I april 2015 bliver beboerne i de  944 lejligheder i Hedeparken/Magleparken indkaldt til et ekstraordinært møde. Bebyggelsen skal have renoveret kloakker og belægninger, og de grønne områder skal gøres mere indbydende, hvilket kræver, beboerne nikker ja, for renoveringen anslås at komme til at koste 110 millioner kroner og kræver en forhøjelse af huslejen i omegnen af ni procent.

I forbindelse med mødeindkaldelse får beboerne også en række bilag tilsendt, blandt andet et udførligt billedmateriale, der viser tv-inspektion af brud på kloakkerne og forklaringer på, hvordan to rotter kan blive til 600 på et enkelt år samt illustrationer over nye fald på de udendørs gangarealer, der skal forhindre vand i kældrene.

I materialet indgår nogle overordnede budgettal for renoveringen og en oversigt over huslejeforhøjelserne for de enkelte lejligheder.

Sidstnævnte giver igen Jørgen Hoffensetz anledning til at undre sig. Dels fordi der i budgettallene fremgår et såkaldt udamortiseret lån – et lån der er betalt ud.

»Pengene står som en besparelse på 1,7 millioner kroner i budgettet for renoveringen Men det er faktisk beboernes penge, og man burde have spurgt beboerne, om de vil have huslejen nedsat tilsvarende, inden man bare overfører dem og lader beløbet indgå i renoveringen.

Folk forstår jo ikke de her tal, og derfor tør de heller ikke spørge ind til dem og måske virke dumme,« siger Jørgen Hoffensetz, der på det ekstraordinære møde lufter sin kritik af budgettallene, men også af den fordelingsnøgle, huslejeforhøjelserne regnes ud efter.

Uens kvadratmeterpris

I Hedeparken /Magleparken findes fire forskellige lejlighedstyper på henholdsvis 63,2, 81,5, 84,5 og 91 kvadratmeter. Kigger man i budgetter og regnskaber for bebyggelsen, er der forskel på om lejlighedernes størrelser er opgivet med decimaler eller ej. Nogle gange regnes der eksempelvis med 63 kvadratmeter, andre gange med 63,2. Det kan synes at være en detalje, men ifølge Jørgen Hoffensetzs udregninger, så kan afrundingerne betyde, at der bliver opkrævet forkert husleje, og det kan blive til mange millioner kroner, der enten mangler i regnskabet eller bliver opkrævet for meget.

»Jeg bor eksempelvis i en toværelseslejlighed, som ifølge renoveringsoverslaget skal betale forholdsmæssig højere husleje end de fireværelses, fordi kvadratmeterprisen er højere – 2.500 kroner mere om året. Og det kan da ikke være rigtigt, lejlighederne er bygget samtidigt med de samme byggelån og renter og af de samme byggematerialer,« siger Jørgen Hoffensetz.

Længe om at få svar

På baggrund af sin kritik blev Jørgen Hoffensetz for nyligt inviteret til et møde i AAB med formanden for AAB’s bestyrelse og regnskabschefen samme sted samt beboerformand Arne Jensen. Hoffensetz synes stadig, han mangler svar på sine spørgsmål efter mødet. Men ifølge formand Arne Jensen er der tale om misforståelser parterne imellem, hvad angår regnskaber og budgetter.

»Konklusionen på det møde er, at der er uenighed om fortolkningen af regnskaberne. Hoffensetz har misforstået noget. Boligforeningen er underlagt lovgivning, og den bliver overholdt,« understreger formanden og fortsætter:

»Spørgsmålet om kvadratmeterprisen på lejlighederne er endnu ikke afklaret. Men det er man ved at finde ud af i AAB. Det er afgørende er, at beboerne får et reelt svar, og det har taget for lang tid,« erkender han og henviser til skiftende regnskabschefer i boligforeningen som årsag til, at spørgsmålet om kvadratmeterprisen endnu ikke er klarlagt.

Arne Jensen forventer at have et svar klart inden næste årsmøde i Hedeparken/Magleparken, der finder sted til september.

1 kommentar om “En strid om regnskabstal”

 1. kurt fritze siger:

  Som svar til A.J. så er formanden stærkt manipulerende, A.J lovede på årsmødet en forklaring på årsmødet 2017. Dette kan altid diskuteres men A.J. udsender aldrig noget referat i forbindelse med et afholdt årsmøde men det står klart at A.J. på årsmødet 2016 kunne oplyse at han ikke havde forstand på regnskab da han ikke er regnskabsmand, det er rigtigt A.J har en fortid som supersælger hos OTIKON,. så mon ikke der i en sådanne stillins også har været en del regnskabskyndighed. Arne Jensen er en stærk manipulerende person. Tro mig A.J. har til mange medlemmer af AAB afd. 54 oplyst at undertegnede lukkede minibio herude. Passer ikke havde jeg haft magt som jeg havde agt var A.J. smidt ud herfra for længe siden.

  Så til noget helt andet. Alle afdelinger af AAB har i mange år været medlem af LLO,
  lejernes LO, for få år siden vedtog man på et repræsentantskabsmøde at ingen afdelinger i AAB
  længere måtte være kollektiv medlem LLO. Dette kan/har kunne læses på AAB´s hjemmeside. Vi betaler til stadighed til LLO. A.J har intet oplyst til medlemmerne i afdelingen. Det betyder også at de andre medlemmer i de forskellige afdelinger betaler for noget man ikke får. Det bliver værre endnu når/eller kommunerne opdager at der er betalt boligsikring som er aldeles uberettiget, personligt kalder jeg det bedrageri i særklasse. Tænke sig at vi der får boligydelse uberettiget
  har fået for meget udbetalt bare for at komme AaB’s kasse til undsætning.

  Jeg besvarer gerne alle spørgsmål i forbindelse med denne skrivelse

  Venlig hilsen

  Kurt Fritze

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *