Nu letter presset på Jungshøjvej
jungshøjvej_3.jpg
Siden Novo Nordisk udvidede i Måløv har der været pres på trafikken på Jungshøjvej. Men nu kommer der flere indkørsler til den store arbejdsplads, som skal lette presset især i myldretiden. Foto: Arkivfoto.
Projekt Ballerup Kommune og Novo Nordisk er blevet enige om bedre adgangsforhold til virksomheden. Det skal betyde flere trafiklys og mindre trafik på Jungshøjvej.

Siden Novo Nordisk for et par år siden udvidede deres aktiviteter i Måløv har det også betydet, at trafikmængden er øget betydeligt. Især Jungshøjvej er blevet voldsomt belastet af den øgede trafik og det har længe været til stor frustration for beboerne i området.

Nu har Ballerup Kommune og Novo Nordisk i fællesskab fundet en løsning, der skal lette presset på Jungshøjvej og samtidig skabe bedre adgangsforhold fra Måløv Byvej.

Det betyder, at man vil bruge omkring syv milioner kroner på at etablere i alt tre indkørsler fra Måløv Byvej til Novo Nordisk.

Foruden den centrale indkørsel, der eksisterer i dag, så bliver der etableret en vestlig indkørsel, hvor der i dag er adgang til en byggeplads. Desuden etableres der en indkørsel i den østlige ende til et parkeringsareal. Den østlige indkørsel vil erstatte indkørslen fra Jungshøjvej/Måløv Hovedgade og vil på den måde lette afviklingen af trafikken fra Måløv by betydeligt.

Ved at samarbejde med Novo om trafikken, kan anlægsarbejderne udbydes sammenmed et større infrastrukturprojekt, der kan mindske kommunens udgifter.

»Vi vil gerne have tilfredse borgere og samtidig gøre os attraktive for virksomhederne i kommunen, så derfor er vi tilfredse med, at vi nu har fundet en løsning, der kan gøre begge dele. Trafikken har været voldsom på Jungshøjvej i længere tid, så det er godt, at vi nu kan løse det problem og samtidig gøre klar til yderligere udbygning af Måløv by,« siger Helle Tiedemann (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Nu vil Ballerup Kommune fremrykke en byggemodningspulje fra 2019 til 2017 på i alt syv millioner kroner, så projektet kan komme i gang hurtigst muligt og trafikpresset kan blive lettet fra Jungshøjvej og freden kan sænke sig over det naturskønne områ

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *