Dialog om en barre
Debat Kære Erland Petersen. Du ønsker dig på vegne af dine holdkammerater i Egebjerg Senioridræt en barre i svømmesalen i Sundhedshuset som supplement til den, vi, efter brugerønske, etablerede i bassinet for et par år siden.

Ønsket virker meget relevant for den aktivitet, I har i bassinet, og derfor er der god grund til at se på mulighederne for at opfylde det. Om det kan lade sig gøre afhænger blandt andet af, om monteringen af en barre vil være til gene for andre brugere af bassinet.

Når vi drøfter den slags ønsker, så sker det altid med foreningens bestyrelse, fordi det er den, der tegner foreningen og dens medlemmer, blandt andre overfor Ballerup Kommune. Vi vil derfor nu gå i dialog dels med Egebjerg Senioridræts bestyrelse dels med de øvrige brugere for at undersøge muligheden for at opsætte endnu en barre i bassinet. Vi vil holde bestyrelsen orienteret om resultatet af den undersøgelse herunder også om, hvorvidt vi kan opsætte endnu en barre og i givet fald hvornår. Jeg er sikker på, at Egebjerg Senioridræts bestyrelse vil sørge for, at du og dine holdkammerater bliver orienteret om, hvordan sagen forløber.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *