Svar til V. Jensen om boulevarden
Debat Kære V. Jensen. Vi har naturligvis gennemført en lang række trafikanalyser og beregninger.

Forudsætningerne var blandt andet den forventede reduktion af trafikken på Ballerup Boulevard som følge af forlængelsen af Frederikssundsmotorvejen, samt at vi de sidste 10 år ved trafiktællinger har kunnet konstatere, at mængden af trafik på Ballerup Boulevard generelt er faldet med 1,5 procent hvert år.

Og ganske som forventet, så har trafiktællinger efter forlængelsen af Frederikssundsmotorvejen vist, at trafikmængden på Ballerup Boulevard er faldet med cirka 10 procent. Med det øvrige generelle fald i trafikmængden er reduktionen således næsten cirka 12 procent. Og når nu alle pendlerne finder ud af at køre ned på motorvejen eller op på Frederikssundsvej, så vil der ikke være noget problem i at afvikle trafikken igennem Skovlunde Bymidte.

Vi har ikke kunnet se noget trafikkaos, og oplever ikke at der opstår lange køer eller øvrige uhensigtsmæssigheder man ikke vil kunne forvente i denne situation.

Med hensyn til at svinge til venstre op ad Torvevej lige nu, så er det selvfølgelig ikke en optimal situation, men der er også tale om at området er indrettet som følge af vejarbejdet. Skiltning, afstribning med mere er etableret efter reglerne og godkendt af politiet, og så længe folk kører efter dette og færdselsloven i øvrigt, så burde der ikke opstå problemer. Men når nu anlægsarbejdet er overstået, så bliver situationen jo en helt andet. Her vil der være rigtige svingbaner, gode oversigtsforhold osv.

Torvevej skal også ombygges og indsnævres. Det vil du kunne læse mere om I det lokalplanforslag for bymidten der bliver offentliggjort i slutningen af juni måned. Malmparken indsnævrer vi ikke. Den belaster ikke nogle af vores bymidter på samme måde som Ballerup Boulevard gør i Skovlunde Bymidte.

Når vi er færdige med at ombygge Boulevarden, så vil vi sørge for at synkronisere lyssignalerne på strækningen fra Ballerup og mod øst således, at det i fremtiden bliver nemmere at fange en grøn bølge.

(fork. af red.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *