Karaktererne stiger markant i Ballerup
Rugvængets-skole04-copy-2.jpg
Eleverne i Ballerups skoler har fået bedre styr på karaktererne. På bare et år har næsten 10 procent flere elever opnået karakteren 2 eller derover i dansk og matematik, hvilket giver dem adgang til ungdomsuddannelser. Foto: Arkivfoto
skole Næsten 10 procent flere afgangselever i kommunen opnår karakteren 2, der er adgangsgivende til en ungdomsuddannelse. På bare et år har afgangseleverne i Ballerup løftet deres gennemsnitlige karakterer med 0,3. Det er den nye skolestruktur, der virker, mener politikerne.

Da politikerne i Ballerup satte gang i den nye skolestruktur gav det mange hug. Kritikken var til tider ret kras og mange satte spørgsmålstegn ved, om det var den rigtig vej at gå.
Der er stadig plads til forbedringer i hverdagen og der er stadig mange nye ting, der ikke fungerer optimalt. Men det ser ud til, at noget virker. Det mener politikerne i hvert fald efter at Center for Skoler, Institutioner og Kultur har offentliggjort de nyeste tal fra skoleområdet. Og de taler et tydelig sprog.

I 2016 fik 88,8 procent af afgangseleverne i folkeskolen karaktererne 2 eller derover i dansk og matematik. I 2015 var det 80 procent af eleverne, altså en stigning på 8,8 procentpoint.
Det er en markant stigning, der samtidig følges op af, at gennemsnitskarakteren ved afgangseksamen nu er oppe på 6,9 mod 6,6 for to år siden.

Det er tal, der glæder i forvaltningen og blandt politikerne.

»Vi har sat massivt ind på en række områder. Lærernes fokus er øget på netop dansk og matematik, der bliver lavet uddannelsesparathedsvurderinger og i det hele taget er der sat en række tiltag i værk, der skule løfte niveauet. Det er lærernes fortjeneste langt hed ad vejen og det er et markant løft, der er sket på bare et år. Men det er også tydeligt, at den nye skolestruktur virker. Med de pædagogiske ledere tæt på lærernes arbejde har vi helt klart kunnet sætte fokus på læringen,« siger Anne Vang, skoledirektør i Ballerup Kommune.

Baggrunden var, at man i forvaltningen ikke kunne leve med, at 20 procent af afgangseleverne ikke fik en karakter, der kunne kvalificere dem til en ungdomsuddannelse.

Politisk glæde

Samtidig betyder karakterstigningen fra 6,6 til 6,9 på få år, at Ballerup nu befinder sig, rent karaktermæssigt, højt i forhold til de andre kommuner på Vestegnen. Det er også tal, der giver tilfredshed blandt politikerne.

»Vi glæder os over tallene. Det viser, at de ting vi har sat i gang på skoleområder, virker. Især skolestrukturen virker. Men vi er jo ikke i mål endnu. Vi vil gøre det endnu bedre og derfor er det vigtigt, at vi omsætter de erfaringer fra den nye struktur til institutionsområdet, for vi vil gerne gøre det endnu bedre på både skole- og institutionsområdet,« siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Flest muligt skal med

Er der en politiker i kommunalbestyrelsen, der er blevet næsten synonym med skolestrukturen, er det Peter Als (A), formand for Børne- og Skoleudvalget. Han fik rigtig mange verbale tæv i forbindelse med præsentationen af den nye skolestruktur og stod ofte forrest i stormen, da debatten var på sit højeste. Han glæder sig naturligvis også over de gode tal.

»For os har det fra starten været vigtigt, at alle kommer med, eller i hvert fald så mange som overhovedet muligt får en ungdomsuddannelse. Strukturen har selvfølgelig en effekt, fordi vi har givet de pædagogiske ledere mulighed for at følge undervisningen og sparre med lærerne. Det har givet et øget fagligt fokus. Det var nok lidt grænseoverskridende for nogle lærere i begyndelsen, at der var en leder så tæt på i hverdagen, men efterhånden har lærerne faktisk set det som en god ting. Men det er i høj grad også lærernes fortjeneste, at de har formået at insistere på at højne fagligheden,« siger Peter Als.

Mere fokus på fravær

Han erkender dog også, at der er plads til forbedring.

»Der er stadig omkring 12 procent af eleverne, der ikke får karaktererne til at komme videre, og det er for mange. Derfor sætter vi også fokus på fravær. Vi ved, at mange af de elever, der får de laveste karakterer også har højt fravær, så derfor skal vi skabe et samarbejde med blandt andet forældrene, så vi får nedbragt fraværet og øget motivationen blandt de elever,« siger Peter Als.

Ballerup Kommune sætter i øvrigt også ind allerede i institutionerne med en ny struktur på det område, så man så tidligt som muligt kan styrke netop indlæring og motivation.

»Det er klart, at børn i daginstitutioner ikke skal lave skoleopgaver og den slags, men det er vigtigt, at vi allerede tidligt får fokus på fagligheden og motivation,« siger Peter Als.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *