Imod flygtningeboliger for millioner
Debat Dansk Folkeparti stemte ved mandagens kommunalbestyrelsesmøde imod, at bruge 4,9 millioner kroner til indkøb af dyre pavilloner og ombygning af boliger til flygtningeboliger.

Vi ønsker simpelthen ikke at bruge så mange penge KUN på flygtninge og migranter, især når vi har egne borgere og unge mennesker i kommunen, der mangler tag over hovedet og i det hele talt borgere der mangler boliger til overkommelige huslejer.

Og fordi vi i Dansk Folkeparti generelt mener, at flygtninge og migrant problematikken slet ikke bør høre hjemme i kommunerne, men at det i stedet burde være en statslig opgave at etablere husly og sørge for repatriering når tid er, for disse mange mennesker som konstant søger bedre levestandarder end de lande hvor de kommer fra.

Vi ønsker, at Ballerup Kommune og de liberale/socialistiske partier får øjnene op for, at vi bliver nødt til at presse staten og regeringen den anden vej, og at staten og regeringen må lave loven om, så ansvaret ikke bliver lagt ud i kommunerne.

For ellers tilsidesætter vi vore unge og egne borgere som OGSÅ mangler billige boliger og i det hele taget mangler tag over hovedet og det vil vi i Dansk Folkeparti IKKE være med til.

7 kommentarer om “Imod flygtningeboliger for millioner”

 1. Per Mortensen siger:

  Det jo varm luft og kagekone snak fra Lone Madsen.
  Lone Madsen og DF i Ballerup har aldrig foreslået billigere boliger til vores borgere.
  Lone Madsen har aldrig talt kontanthjælps modtagernes sag.
  Lone Madsen har aldrig talt de unge bolig søgende.
  Lone Madsen har talt dem der bor alment sag.
  Næ men nu for den på fuld musik i pubelismens navn.
  Håber Ballerup borgerne kan gennemskue Lone Madsen og DFs stunt

  1. Poul E. Pedersen siger:

   Naturligvis ikke Per Mortensen.

   Billigere boliger, udstrakt service til borgerne, især de mindre bemidlede, syge og handicappede, har Socialdemokraterne ligesom taget patent på, idet de i tide og utide agitere for deres eget gode hjerte.

   Så hvorfor dog kritisere andre partier for noget i jo selv fremhæver er jeres mærkesag Per. ??

   Og naturligvis skal kommunens borgere ikke punge ud til boliger for flygtninge.

   Det er regerings der har sluset dem ind i vort land, og følgelig er det også dem der må klare det økonomisk.

   PS.

   I øvrigt er der her i kommunen en flok Venligboere, der skriver bøger om deres godhed.
   Lad dem dog vise deres opreklamerede “godhed” i praktik, og lad dem huse flygtningene.
   Det MÅ vel være opfyldelse af deres hede drømme.
   Ikke. ????????

   1. Per Mortensen siger:

    Mig bekendt har Venligboerne her i byen ikke skrevet en bog.
    Men der lavet en glimrende bog om fænoment begrebet Venligboerne.
    Hvor Ballerup afd har fået en pæn omtale.
    Og så skal vi følge loven, vis vi ikke laver disse midlertidige løsninger.
    Vil det belaste vores normale almene boliger, hvor der så vil være færre boliger til vores unge, ældre og handicappede.
    Desuden vis vi ikke følger loven.
    Vil kommunen sættes under administration, det kan godt være du ønsker det.
    Men det har du nok ikke et flertal bag.

    1. Poul E. Pedersen siger:

     Som jeg skrev, Per, syntes jeg at vi skal lade Venligboerne vise deres godhed og melde sig på banen og tilbyde at huse flygtningene. ??
     Det vil løse mange problemer. ?

     Lone Madsen, DF, spurgte Dig/Socialdemokratiet i øvrigt om i vil give boliger til flygtninge fremfor egne borgere, der måske har stået på venteliste i længere tid.
     Det svarede Du ikke på. ???

     I øvrigt har Socialdemokratiet/Venstre skrevet under på at enhver flygtning har et retskrav på en bolig før vore egne borgere. ??

     Denne på alle måder modbydelig beslutning, har måske influeret på Kommunalbestyrelsen, siden de vil ofre flere millioner på boliger til enhver udefrakommende. ????

     Men igen, Per: Syntes Du/Socialdemokratiet at flygtningene skal have tilbudt en bolig før en af vore egne borgere der står i kø til en bolig. ???????????

     1. Per Mortensen siger:

      Nu er det et lovkrav.
      Og Lone Madsen har også skrevet under på, hun vil følge gældende lov.
      Da hun tiltrådte som KMB medlem.
      § 50 a. Har kommunalbestyrelsen truffet en beslutning, der strider mod lovgivningen, kan statsforvaltningen sætte beslutningen ud af kraft. Under behandlingen af sagen kan statsforvaltningen midlertidigt suspendere den pågældende beslutning. Er beslutningen bragt til udførelse, kan den dog kun suspenderes eller sættes ud af kraft, hvis
      1) en part over for statsforvaltningen skriftligt fremsætter begæring herom,
      2) der ikke efter anden lovgivning er en klageinstans og
      3) væsentlige hensyn, særlig til private interesser, ikke taler herimod.
      Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende for en beslutning truffet af økonomiudvalget, et stående udvalg eller en magistrat, når beslutningen ikke kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Stk. 1 gælder tilsvarende for en beslutning truffet af kommunalbestyrelsens formand efter § 31, stk. 1. Stk. 1 gælder tilsvarende for en beslutning truffet af en formand for økonomiudvalget eller et stående udvalg efter § 22, stk. 2, når beslutningen ikke kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Stk. 1 gælder endvidere tilsvarende for en beslutning truffet af styrelsesorganet for et kommunalt fællesskab, jf. § 60.
      § 50 b. Undlader kommunalbestyrelsen at udføre en foranstaltning, som den efter lovgivningen har pligt til at udføre, kan statsforvaltningen pålægge de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som er ansvarlige for undladelsen, tvangsbøder.
      Stk. 2. Et medlem kan ikke unddrage sig ansvar ved at undlade at stemme.
      Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for medlemmer af økonomiudvalget, et stående udvalg og en magistrat i sager, der ikke kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Stk. 1 gælder tilsvarende for kommunalbestyrelsens formand i sager, hvor formanden undlader at indkalde medlemmerne af kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelsens ordinære og ekstraordinære møder, jf. § 8, stk. 1 og 2. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for medlemmer af styrelsesorganet for et kommunalt fællesskab, jf. § 60.

     2. Per Mortensen siger:

      Nu har flygtninge ikke råd til bo, i normale almene boliger.
      Derfor disse tiltag.
      Og så er lov lov.
      Du kan ikke som kommunal politiker bare hoppe rundt og shoppe i lovgivningen.
      Den lov vil jeg godt følge , den vil jeg ikke osv.
      Så spørgsmålet Poul er iralevant, vis man er retskaffen menneske.
      Hvilket jeg tror du er.

 2. Musa siger:

  Lone Madsen:
  Hvad afholder dig fra at tage denne debat med dit bagland inde på Borgen – I er jo gode til at sno regeringen om jeres lillefinger…

  Interessant at du tænker på dem med de laveste indkomster når du gang på gang til KMB møderne prioriteringer “ressourcestærke” borgere til kommunen, der kan købe huse fremfor at prioritere de almene boliger, som også taler ind til din målgruppe…

  Kom ind i kampen og vær ærlig i stedet for tom snak og populisme. Vis at du kæmper de svages kamp når du træffer beslutninger i Økonomiudvalget og KMB salen!

  Mh
  Musa

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *