Forældrerollen var til debat
Møde Bydelsmødrene afholdt torsdag aften et debatmøde med fokus på forældrerollen og forebyggende indsats.

Torsdag aften arrangerede bydelsmødrene i Ballerup, i samarbejde med beboerprojektet Hedegaven, en debataften, med fokus på rollen som forældre og den forebyggende indsats i forhold til unge og kriminalitet. Der var god debat med SSP-konsulent, Kristian Larsen, lokalpolitibetjent, Ole Hovøre og Nina Lagoni fra det Kriminalpræventive Råd.

Der var god tilslutning fra kvinder og unge, mens der var udtalt mangel på fædre. Oplæggene kom ind på sund familie, opdragelse, kriminalitetsforebyggelse, risikofaktorer og statistik omkring kriminalitet.

Bydelsmor Suad Zubeid kom ind på vigtigheden af at forældrene fortæller deres børn om rettigheder og pligter og at forældrene selv lever op til det, da forældrene er de vigtigste rollemodeller for børnene. Hun sagde at forældrene skal give børn omsorg og støtte, også efter de er ”faldet”. Det er vigtigt at hjælpe dem med at lære af deres fejl og at komme på benene igen. Suad opfordrede alle til at hjælpe deres børn med at få medborgerskabsfølelse og sagde:

»Vi er et samfund og vi skal alle, uanset baggrund, have et godt samarbejde og skabe tryghed«. Ole Hovøre og Nina Lagoni kom ind på, at en streng opdragelse ikke er den rigtige vej. Men det er forældrenes engagement og deltagelse i børnenes liv og uddannelse, der skaber det bedste liv for børnene.

Rollemodeller

To unge rollemodeller, Serhat og Suzan fortalte om deres frivillige arbejde og betydning af det for deres personlige udvikling. Der blev udtrykt forundring over at, der var så få fædre med til mødet.

Koordinatoren for bydelsmødrene, Miasser Hawwa sagde, at der er ligeså meget brug for fædrene som mødrene i det sociale arbejde, og tilføjede, at hun oplever at fædrene er en fraværende ressource i lokalområderne, og at de kan spille en vigtig rolle i forhold til at styrke lokalområdet, særligt i forhold til at støtte op omkring områdets børn og unge. Mikala Rossing og Miasser Hawwa understregede, at fædre skal motiveres til at indgå i de sociale indsatser. 

Miasser Hawwa vil derfor indgå et samarbejde med SSP, hvor der igen bliver sat fokus på inddragelse af fædrene i et projekt, hun tidligere har opfordret til ’Bydelsfædre’.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *