Bedre livskvalitet til ældre
Debat Den 20. april skal gode ideer og fælles viden omsætte til handlinger på, hvordan vi sammen forbedre livskvaliteten for de ældre borgere, som vi ikke møder rundt omkring i vores bydele til aktiviteter m.m.

Der er gået tre måneder siden vi afholdt en stor succesfyldt konference om ensomhed den 6. december 2016. Nu skal der følges op på den viden vi fik i december, og vi skal have omsat det hele, til gode konkrete aktiviteter.

Som formand for Social- og Sundhedsudvalget er jeg glad for, at vi har fået sat fokus på Værdigheden og dermed også Ensomheden. Jeg håber vi kan afskaffe ensomheden her i Ballerup kommune. Altså den ufrivillige ensomhed, som vi ved er et stigende problem i hele Danmark.

Vi ved at flere ældre, opholder sig i deres bolig, uden netværk i nærmiljøet. Det er ældre der måske ikke tidligere har været foreningsaktive, og som mangler nogen at være sammen med, nogen at tale med, drikke kaffe med, dele oplevelser med o.s.v.

Vi vil gerne hjælpe disse mennesker ind i fællesskaber – både små fællesskaber på for eksempel 2-mandshånd og/eller større fællesskaber, alt efter hvad den enkelte ældre ønsker, kan overskue og har brug for.

Vi har inviteret de mange gode folk fra foreninger, organisationer og vores frontmedarbejdere indenfor igen og håber at de ved fælles hjælp og viden, kan skabe nye tilbud eller være med til at nytænke eksisterende tilbud og aktiviteter, så de bliver mere åbne for de mange – ja gerne for alle.

Jeg er fuld af håb for, at vi sammen kan udvise åbenhed, forståelse, fleksibilitet så vi sammen kan gøre Ballerup kommune til – et endnu bedre sted også at blive ældre i.

Ønsker du at deltage, som kan dette ske inden 17. april til Britt Boesen brib@balk.dk eller på 30918247.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *