Til gavn for mennesker og miljø
rune_4.jpg
»Man skal gøre noget for de fleste, ikke for de få og frelste«. Sådan lyder det motto, Rune Sørensen lever sit liv efter. Han er driftsleder på Grantoftegaard og har i 30 år plejet natur og mennesker i Ballerup Kommune. Foto: Foto: Flemming Schiller.
Ildsjæl I 30 år har Rune Sørensen sat sit fingeraftryk på Ballerup Kommune. På naturplejen, på økologien og på beskæftigelsen af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Rune Sørensen er ikke en mand, der tæller arbejdstimer. Som driftsleder på den socialøkonomiske virksomhed Grantoftegaard i Pederstrup, er jobbet en del af livsstilen. Han og hustruen Gitte arbejder begge på gården, som i ti år også var deres hjem, og hvor den yngste af de to børn kom til verden – på badeværelset.

Sådan er det, når man lever sit liv efter devisen: ’Man skal gøre noget for de fleste, og ikke for de få og frelste’, lyde forklaringen fra Rune Sørensen, der oprindeligt er uddannet skovbruger.

Men en diskusprolaps satte tidligt en stopper for den levevej, så Rune Sørensen uddannede sig til landmåler og teknisk assistent og fik ansættelse i Ballerup Kommune, hvor han i forbindelse med kommunens beredskabsplan skulle måle vand op i kommunens søer.

Hovedet fuld af ideer

Det blev hurtigt for ensformigt for en entreprenant ungersvend, der havde hovedet fuld af gode ideer. Tilfældet ville, at Rune Sørensen havde kontor på samme gang som de medarbejdere, der tog sig af kommunens beskæftigelsesprojekter. En dag bankede han på hos kollegerne og foreslog, at man som et led i kommunens beskæftigelsesprojekter inddrog naturpleje.

Det var i 1980’erne, hvor miljøvenlig naturpleje stadig var et fremmedord i den kommunale ordbog. Men da ingen beskæftigede sig med området, kunne kommunen heller ikke klandres for konkurrenceforvridende virksomhed. Så der var ikke langt fra tanke til handling.

I løbet af fem år udviklede projektet sig fra en enkelt mand, der stod i en garage og reparerede borde og bænke til at omfatte 110 mennesker, der var beskæftiget med naturpleje og drift af bl.a. træværksted, smedje og systue.

I samme periode havde kommunen forpagtet Grantoftegaard i Pederstrup ud til en landmand. Men da forpagteren gik konkurs, foreslog Rune Sørensen, at kommunen overtog driften og forvandlede den til ’en bondegård a la Jens Hansens’.

Frisk luft til de ledige

Rune Sørensen mente nemlig, der manglede udendørs-projekter for de mange langtidsledige og arbejdsløse unge, tiden var præget af. Og Grantoftegaard kunne været et godt udgangspunkt for aktiviteter med dyr og landbrug.

På gården stod i forvejen de 20 får kommunen havde opstaldet om vinteren, og som sørgede for afgræsningen af Skovlunde Flyveplads i sommerhalvåret. Politikerne vendte tommelen opad til projektet, og snart stod Rune Sørensen i spidsen for driften af Grantoftegaard.

Flere får blev indkøbt, siden kom der også køer og grise til. Og da Ballerup Kommune i 1993 blev Grøn Kommune betød det, at de kommunale landbrugsarealer nu skulle dyrkes økologisk. En opgave Grantoftegaard og Rune Sørensens kom til at stå for, hvorfor der blev ansat en landmand med ansvar for afgrøderne og en dyrepasser til at stå for dyreholdet.

Frem til 2001 blev gården drevet i kommunalt regi, indtil kommunen stiftede den ’Erhvervsdrivende Fond Grantoftegaard,’ der i dag drives som en socio-økonomisk virksomhed med økologisk landbrug som omdrejningspunktet for de aktiviteter, der handler om at uddanne, opkvalificere og afklare mennesker til et nyt ståsted i livet.

Bondegård og tv-klub

Netop kombinationen af dyr, natur og socialt arbejde ligger Rune Sørensens hjerte nært.
I barndomshjemmet blev han opflasket med samfundssind. At gøre noget for andre var vigtigt.

Forældrene var bl.a. initiativtagere til at få en afdeling af landsorganisationen DUI-Leg og Virke op at stå i Skovlunde. Lokalafdelingen udbød, og udbyder stadig, aktiviteter for bydelens børn og unge, og Rune Sørensen slog selv sine folder, i foreningen, indtil han som 17-årig blev for gammel til at deltage og måtte forlade den.

Sammen med en håndfuld kammerater startede han i stedet for seniorklubben Skovlunde Tv-klub, der trods navnet var en ungdomsklub, der fik til huse i Larsbjerggård på Harrestrupvej.
Her holdt Rune Sørensen til med vennerne, indtil drømmen om egen bondegård førte ham udover kommunegrænsen og til Tølløse, hvor han sammen med sin kone købte en gård.

Gas og gødning

I takt med at projekterne i Ballerup Kommune greb om sig, blev jobbet uforeneligt med at bo langt væk, så parret solgte gården og flyttede ind i stuehuset på Grantoftegaard. I dag er stuehuset byttet ud med en villa i cykelafstand fra Pederstrup, så Rune Sørensen hurtigt kan komme, når opgaverne kalder.

Når ikke Grantoftegaard optager Rune Sørensens tid, går han på jagt med sin hund, eller passer de to børnebørn. I en årrække var han medlem af Grønt Råd, men det er lagt på hylden til fordel for nye opgaver. Rune Sørensen er formand for bestyrelsen i aktieselskabet Gas Fabio, hvor han sammen med fem økologiske landmænd arbejder på at etablere Danmarks mest bæredygtige biogasanlæg, som skal levere biogas til Storkøbenhavn og gødning til økologiske landbrug. Til gavn for mennesker og miljø.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *