Svar om idrætsfaciliteter
Debat Karsten Friis gør i sidste nummer af Ballerup Bladet opmærksom på, at Måløv mangler indendørs idrætsfaciliteter i forhold til resten af kommunens bydele.

Der er ikke helt forkert, set i forhold til hvor mange idrætsudøvere der er medlemmer af en idrætsforening i Måløv bydel, i forhold til især Ballerup bydel. Det er også korrekt, at det har været sådan i et par år, men ikke lige siden gymnastiksalen på Måløv skole blev omlagt til andet formål.

Andelen af medlemmer i forhold til lokale idrætsfaciliteter skifter og det er ikke mange år siden, at det var Skovlunde der havde mange medlemmer set i forhold til antallet af indendørs haller.

Jeg er glad for, at Måløvs idrætsforeninger er enige i, at de vil leve op til ønsket om, at børn og unge prioriteres højest og tidligst på haltimerne, samt at de selvfølgelig bør blive i lokalmiljøet.

Og at det må blive de voksne, der skal til enten Ballerup bydel for at kunne afvikle nogle af deres idrætstimer. Afstanden har gentagne gange være brugt som et argument for, at der bør bygges flere indendørsfaciliteter, men for mig at se, er der ingen afstande mellem bydelene i Ballerup kommune der forhindrer, at man kan dyrke sin idræt indenfor kommunens grænser.

Det er for mig at se mere et luksusproblem. Personligt har jeg tidligere kørt til Herlev og Bagsværd for at dyrke idræt og nu kører jeg til Egebjerg fra Skovlunde.

En anden del af problemet er, at vi jo i forbindelse med en gennemgang og optælling af benyttelsen af vores idrætshaller kunne konstatere, at udnyttelsen faktisk ikke var særlig høj og at der ofte kun var nogle ganske på, der var aktive i hallerne på samme tid. Det kan være vi skal lægge disse parametre ind i den fremtidige fordeling i stedet for at påpege, at uligheden er blevet større, fordi der ved et lyksaligt held er tilgået kommunen endnu en idrætshal, efter købet af UCC på Ejbyvej i Skovlunde.

Jeg vil godt vedkende mig, at der kunne have været opført noget idrætsbyggeri i forbindelse med udbygningen af Søndergårds arealet, men det kunne jo være et ønske til de kommende budgetforhandlinger for 2018, eller i forbindelse med kommende boligudbygninger i Måløv bydel. Med håbet om fortsat konstruktive debatter mellem politikere og brugere i forbindelse med vores idrætsfaciliteter, vil jeg glæde mig over, at det i forrige uge lykkedes endnu engang, at få fordelt de mange timer der er til rådighed i alle kommunens idrætsfaciliteter og denne gang uden at der er indkommet indsigelser, idet idrætsforeningerne blev enige på halfordelingsmødet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *