Konservative visioner
Debat Det er noget af en omgang vrøvl, som Bjarne Rasmussen (A) har fået samlet sammen i sit læserbrev, hvor han forsøger at gengive konservativ politik. Det viser med al tydelig, at man ikke skal overlade beskrivelsen af sit partis politik til andre partier.

Godt nok indleder Bjarne Rasmussen med at fortælle om de gode ideer, som regeringen barsler med, men det lader dog til, at han mangler gode argumenter for sin egen holdning, siden at det er nødvendigt at inddrage landspolitiske forhold, som ingen sammenhæng har med den lokale boligpolitik i Ballerup, som vi selv er ansvarlige for og er skyld i kommunens udfordringer. Men jeg kan dog oplyse, at en fastfrysning af grundskylden, som Det Konservative Folkeparti har fået igennem, betyder en stor besparelse for helt almindelig borgere i Ballerup.

Det Konservative Folkeparti i Ballerup har intet mod byudvikling, som Bjarne Rasmussen fejlagtigt konkluderer. Det er korrekt, at vi er imod to konkrete projekter: indsnævringen af Ballerup Boulevard i Skovlunde og Banegårdsprojektet i Ballerup. Disse to projekter mener vi ikke gør den store forskel i forhold til at skabe en attraktiv kommune. Men jeg håber da, at Socialdemokratiet har større ambitioner om byudvikling i kommunen end disse to projekter?

Det har vi hos Det Konservative Folkeparti. Og alle de private boliger, som Bjarne Rasmussen nævner i budgetaftalen, er jo en hensigtserklæring, som vi selvfølgelig ikke kan bygge vores politik på.

Hvis vi skal tiltrække gode skatteborgere til kommunen, som er den konservative vision, så ved vi fra undersøgelser, at det har afgørende betydning, at vi har gode og attraktive boliger, kvalitet i dagtilbud og skoler samt grønne områder med udfoldelsesmuligheder. Inden for disse områder har Det Konservative Folkeparti i årenes løb fremlagt mange konkrete forslag, som vil give større kvalitet og imødekommer det, som efterspørges. Men Socialdemokratiet afviser gang på gang vores forslag. Jeg håber, at kommunalbestyrelsens nye vision 2029, hvor innovation og afprøvning af nye løsninger indgår, vil betyde, at Socialdemokratiet i fremtiden er villige til at afprøve nye måder at udvikle kvaliteten i kommunens service på.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *