Forhandlinger om løn
Debat Der har i de to seneste numre af Ballerup Bladet været læserbreve om løn til ledere i den nye daginstitutionsstruktur.

Af hensyn til den almindelige offentligheds indsigt i emnet kan vi administrativt oplyse, at der på nuværende tidspunkt er forhandlinger om den fremtidige lønindplacering for lederne i den nye daginstitutionsstruktur. Efter ønske fra BUPL er det BUPL-forbundet, der forhandler på den lokale BUPL-afdelings vegne, og KL der forhandler på Ballerup Kommunes vegne. I respekt for en igangværende forhandling afventer Ballerup Kommune udfaldet af forhandlingerne. Vi er ligesom BUPL optagede af at få et resultat, som begge parter er tilfredse med.

Ballerup Kommune kan i sagens natur ikke kommentere på forskellige udsagn om, hvad lønforhandlingerne vil betyde for den enkelte leder. Dels er forhandlingerne ikke færdige, og dels kommenterer Ballerup Kommune ikke på forhold omkring den enkelte medarbejders løn- og ansættelsesforhold.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *