Åbent brev om ledelse
Debat På vegne af pædagogiske ledere, samlet til møde den 27. februar 2017 udtales følgende:

Vi er uforstående overfor de signaler Ballerup kommune sender i det forhandlingsudspil, der er kommet til løn indplacering af de pædagogiske ledere på daginstitutionsområdet. Forhandlingerne har været i gang siden 21. april 2016 med baggrund i indførelse af distriktsledelse pr 1. august 2016.

Lønudspillet står klart i modsætning til det formål der blev beskrevet i strukturoplægget og som blandt andet er understreget i Ballerup bladet december 2015. Her formuleres det, at de pædagogisk ledere skal fungere som faglige fyrtårne der samarbejder på tværs i distriktet og der citeres videre fra Børne- og skoleudvalgets formand Peter Als at »Vi fokuserer på kvaliteten i dagtilbuddene og vil gerne sikre at vi står sammen som et samlet dagtilbud, der trækker i samme retning. Ambitionen er at skabe en sammenhængende forløb for børn 0 -25 år, og det mener jeg, at en ensartet struktur på skole og dagtilbudsområdet kan bidrage til«

Denne intention skal efter vores mening også matches lønmæssigt.

Som det fremstår nu, er det Ballerup kommune hensigt, at der skal være ulige løn for samme ledelsesopgaver. Det hænger på ingen måde sammen med de øgede krav kommunen har til ledelsesniveauerne om øget kvalitet og udvikling af hele 0 – 5 års området. Det undrer tillige, at kommunen den 17. december 2015 underskrev en aftale med BUPL om BFO ledernes løn indplacering med et lønniveau, som er det krav der er stillet fra de pædagogiske ledere på daginstitutionsområdet. BFO ledere og skolernes afdelingsledere er på samme ledelsesniveau som de pædagogiske ledere på dagtilbudsområdet.

Hvorfor denne ulighed i løn?

Lønforhandlingerne vedrørende løn indplacering af ledere, endte den 10. januar i uenighed mellem Ballerup kommune og BUPL Storkøbenhavn. Sagen er nu gået videre til såkaldte niveau 3 forhandlinger mellem KL og BUPL forbund.

Ballerup kommune er på intet tidspunkt kommet med et lønudspil, der afspejler den ledelsesmæssige opgave eller tager højde for kommunens lønniveauer på skole og BFO området – snarere tværtimod.

Lønudspillet fra Ballerup kommune vil betyde at en stor del af ledergruppen vil opleve en drastisk lønnedgang.

Ballerup kommune har valgt at matche ledelsesstillinger horisontalt og vertikalt mellem skole og daginstitutioner. Det skal også anerkendes på lønsiden.

Vi opfordrer derfor Ballerup kommune til at komme med et lønudspil der anerkender den ledelsesmæssige opgave som er under stadig forandring. Der blev fundet ekstra økonomi, da samme strukturændring blev gennemført på skoleområdet i 2015 og den viste sig at være underfinansieret – det forventer vi også sker på daginstitutionsområdet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *