Reform finansieret af lærere
Debat Jens Rikardt Andersen skriver i seneste nummer af Ballerup Bladet om, at folkeskolen står Radikale Venstre nært.

Det er godt! Hvad der er mindre godt er den omskrivning af historien som JRA desværre også lige får luftet, nemlig den, at det skulle være et uheldigt sammenfald at skolereformen kom til verden samtidig med en arbejdskonflikt med lærerne.

Det er vel de færreste, der i dag mener, at de to ting er blevet tænkt uafhængigt af hinanden.
Finansieringen af skolereformen blev jo netop fundet i de ændrede arbejdsvilkår for lærerne.

De strukturelle ændringer af skoleområdet i Ballerup kom så til året efter skolereformen. Her kunne en besindig kommunalbestyrelse have valgt at vente, men sådan skulle det ikke gå. Så i dag bokser skolerne i Ballerup med at få strukturer og nye krav som følge af en skolereform til at give en god hverdag for eleverne.

Selvom de store omkalfatringer af skolevæsenet giver udfordringer og vanskeligheder i hverdagen, tages arbejdet utroligt seriøst af lærere, pædagoger og ledere, men arbejdet udfordres konstant af, at vi fra politisk hold, fortsat smører et tykt lag af krav og ændringer ud over skolerne; udskolingslinjer, pædagogisk analyse, inklusion, ændrede økonomiske forudsætninger, dokumentation og så videre.

Det er jo fint at drømme og bevæge sig i de højere luftlag som jeg hører JRA opfordre til, men er det ikke snart på tide, at tingene kommer lidt ned på jorden?

Lad os hellere give skolerne en pause og give tid til at implementere de ændringer og reformer, der allerede er sat i gang. Og herfra skal så lyde en opfordring til mine kommunalpolitiske kollegaer om, at vi arbejder grundigt med, at få lavet rammer og vilkår således at vi sikrer mest mulig autonomi til skolerne og deres ledelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *