Mangel på idrætsfaciliteter i Måløv
Debat Måløv har ikke samme udbud af indendørs idrætsfa-ciliteter som kommunens øvrige bydele. Sådan er det i dag, og sådan har det været i mange år.

Der er i området 3 haller; nemlig de to Måløvhaller og Østerhøjhallen, men der er ingen gymnastiksale. Kapaciteten har stort set være uændret siden 1981, da Østerhøjhallen blev bygget. En kort overgang var der god plads i hallerne, da Ny Måløvhal blev bygget i 2003, men da Måløv Skole nedlagde gymnastiksalen i 2005, var kapaciteten igen som før 2003.
I samme periode er området blevet udbygget kraftigt, idet der er tilkommet nye boligområder både på Østerhøj, i Måløv vest og ikke mindst i Søndergårds-området.

Hvert år ved denne tid, fordeles haltimerne i hele kommunen mellem fritidsbrugerne for den kommende sæson. Det gøres på baggrund af medlemstallene opgjort pr. 30. november. Hver forening får herefter tildelt timer forholdsmæssigt efter vedtagne regler.

Fordelingstallene er netop blevet offentliggjort, og det giver grund til eftertanke. Sammenlagt er idrætsklubberne i Måløv/Østerhøj-området beretti-get til 161 hverdags-halttimer om ugen. Men i de 3 haller er der kun 117, idet der pr. definition er 39 i en hal. Dvs. at der i området mangler 44 timer svarende til lidt mere end en hal. Tilsvarende, er der i de andre bydele en overkapacitet på 44 timer.

Det skal indrømmes, at forholdet er lidt mere skævt i år pga. den nytilkomne UUC-hal i Skovlunde, som øger det samlede antal haltimer i kommunen. Men tages denne hal ud af regnestykket, så er bille-det det samme, idet Måløv da ville have et underskud på 40 timer – og sådan har det været i rigtig mange år.

Idrætsforeningerne mener ikke, det er løsningen at sende Måløvs børn til træning i Ballerup – endsige til Skovlunde. Det kan man til nød gøre med voksne medlemmer. Men det er kun en halv løsning, idet idrætsklubberne stadig vil mangle træningstid til børn og unge i tidsrummet fra kl. 16 – 20.

Løsningen på problemet behøver ikke nødvendigvis at være en ny hal: Hvis der var én eller flere gymnastiksale, ville det afhjælpe en meget stor del af problemet. Måløv Idrætsforening ville så kunne henlægge en stor del af deres aktiviteter til disse sale, og dette ville frigive haltid til de øvrige idræts-foreninger: badminton, basketball og indendørs fodbold.

2 kommentarer om “Mangel på idrætsfaciliteter i Måløv”

  1. Martin Edens siger:

    Hørt !

    /Martin Edens
    Formand for Boldklubben Østerhøj

  2. Verner Bager siger:

    Det kan kun gå for langsomt med at udbygge kapaciteten. Byens idrætsliv er i en rivende udvikling, der ville være synd at standse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *