De nye klasser bliver mindre på Skovlunde Skole
Rosenlundskolen-06-copy.jpg
Skovlunde Skole, her afdeling Rosenlund, skal have færre elever i de nye 0. klasser efter sommerferien. Det har det politiske udvalget besluttet. Dermed fik forældrene deres ønske opfyldt. Foto: Arkivfoto.
Klasser Politikerne i Børne- og Skoleudvalget har besluttet at lave en ny klassefordelingsmodel. Det betyder konkret, at forældrene til de kommende 0. klasser på Skovlunde Skole får deres ønske om færre elever i klassen opfyldt.

Det er ikke altid let at være lokalpolitiker, når man har meget engagerede forældre med gode argumenter på hånden. Det måtte politikerne i Børne- og Skoleudvalget sande onsdag, da de i endnu en sag måtte erkende, at forældrene havde fat i den lange ende. Sagen om de nye klasser på Skovlunde Skole har raset i et par uger og forældrene samt en del af skolebestyrelsen har langet ud efter planen om at etablere fem spor på Skovlunde Skole Syd og Nord og dermed få op til 28 elever i de nye 0. klasser, der begynder efter sommerferien.

Det fik forældrene på barrikaderne. De frygtede for kvaliteten i undervisningen og for elevflugt fra den lokale folkeskole til privatskolerne i området.

Nu har udvalgsmedlemmerne, efter intens debat og lange møder besluttet, at 28 elever i klassen er for mange.

Dermed kommer der altså seks spor på Skovlunde Skole som helhed og et gennemsnitligt antal i klassen på 23,5 elever. Altså meget tæt på det antal, som forældrene har ønsket.

Ny fordeling

Der er nu lagt op til, at der skal lægges et helt ny fordelingsmodel, hvor man ikke vil have mere end 25-26 elever i klasserne i Ballerup.

»Der har jo været stor opmærksomhed på klassedannelserne og det med rette. Klasser kan være for store og de kan også være for små og det er det dilemma, som vi har været i. Vi kan godt se, at op imod 28 elever i en klasse er for mange og derfor har vi besluttet, at der skal være et ekstra spor på Skovlunde Skole efter sommerferien. Det betyder, at der kommer 23,5 elever i klasserne og det er et godt antal. Vi har været splittet mellem en gammel og en ny fordelingsmodel og det har hidtil været sådan, at de små klasser har været for dyre for kommunen. Men vi arbejder nu intenst på at lave en ny fordeling, der også hænger sammen økonomisk, så vi får nogle lidt lavere klasekvotienter i Ballerup. Men lige nu betyder det i hvert fald, at vi godt kan lave et spor ekstra på Skovlunde Skole, fordi det giver mening i forhold til klassekvotienten,« siger Peter Als (A), formand for Børne- og Skoleudvalget.

Han håber altså på, at finde en fælles politisk løsning der åbner for en generel klassekvotient i Ballerup på 24-25 elever i klasserne, men det handler i sidste ende om politik.

»Vi skal opfylde et forlig og vi skal blive enige politisk, så det er svært for mig at love noget. Men det er målsætningen,« siger Peter Als.

Ikke for de andre skoler

Han pointerer dog også, at klasser kan blive for små. Derfor har man ikke valgt samme model for de to andre skoler, der også stod til at få færre spor og dermed flere i klasserne.

Både Hedegårdsskolen og Baltorpskolen får færre spor og dermed bibeholder et lidt højere elevantal. Dog ikke så mange som 28 elever.

»Hvis vi lavede samme øvelse med de to skoler, så ville de få henholdsvis 18 og 20 elever i klasserne. Det er for få. Samtidig ser vi ofte, at der er en del udsivning i 1. klasse, så det ville betyde meget små klasser. Det kan ikke hænge sammen økonomisk og derfor får de to skoler altså ikke et spor mere,« sige Peter Als.

Under alle omstændigheder kan de kommende elever i 0. klasse se frem til små klasser, når de begynder i skole efter sommerferien og til den tid kan der desuden være lavet en helt ny model, der sikrer, at man ikke kommer til at se 28 elever i klassen i Ballerup fremover.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *