Da pædagogerne blev usynlige
Debat Hvordan forsvandt vores faggruppe lige ud af de 12 pejlemærker for god undervisning?

Der er netop offentliggjort 12 pejlemærker for god undervisning udarbejdet af UVM og DUS

Det skal debatteres og kendetegne, hvad god undervisning er.
12 rigtig gode punkter, med fornuftige tanker og respekt for lærerfaget og det en underviser bør levere.

Men. Og her kommer et men, for hvad blev der af pædagogerne. Jeg lægger 15 timer i skolen hver uge og varetager også undervisning, så som Understøttede undervisning, idræt og læring i sociale og menneskelige kompetencer. Jeg forbereder mig og føler et ansvar for, den tid jeg er i skolen, såvel som på mit fritidshjem.

I folkeskolereformen står: ”både lærere og pædagoger og andet undervisningen personale, kan stå for den understøttende undervisning.” Endvidere beskrives det at ”understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som ligger ud over folkeskolens faste fag og emner”.

Ergo kan det konkluderes, at det er vedtaget, at JEG som pædagog altså har en aktie i, at undervise!

Hvor er JEG så henne i de 12 pejlemærker?

Jeg har nærstuderet de 12 punkter og kan med min bedste vilje ikke se, at pædagoger er skrevet ind her og det undrer jeg mig på det kraftigeste over.

Jeg ved, at mine lærekollegaer sætter pris på pædagoger i skolen. Jeg ved, at min ledelse tænker pædagoger ind, når der skal nedsættes udvalg og er lydhøre overfor vores ideer og vinkler.

Jeg ved, at forældrene værdsætter, den røde tråd, der er i deres barns liv ved at vi er der i skole og fritid og jeg ved, at de børn jeg UNDERVISER nogle gange har behov for at jeg ”oversætter” lærersproget, til det de forstår.

Jeg underviser også, og der er lagt op til at folkeskolen i dag skal være et samspil mellem lærer og pædagog – både når det gælder trivsel og læring!

Heldigvis kan jeg læse, at pejlemærkerne er tænkt som et oplæg til debat om, hvad den gode undervisning er og her mener jeg altså, at her er belæg for at skrive pædagoger med ind.

Det handler ikke om, at pædagoger og lærere kan og skal det samme, men at undervisning er mangfoldig og nuanceret og at begge faggrupper bør gøre brug af hinanden for at opnå det bedste resultat.

Jeg er totalt for, at man skal værne om sit fag og have ambitioner og engagement, netop som det er beskrevet under en af de 12 pejlemærker, men oplægget er også lavet sammen med DLF og det fokus ses tydeligt, med lærerne som midtpunkt.

Jeg er meget synlig i min hverdag og det er jeg ikke ene om, så i debattens navn, få rettet de 12 pejlemærker til, da pædagoger i folkeskolen ikke blot er en myte, men den sande virkelighed og gerne vil bidrage til den gode undervisning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *