Ballerup har fået gang i gældsopkrævningen
Ballerup-Rådhus.jpg
Ballerup Kommune har fået kradset en del gæld ind efter at kommunen selv overtog opkrævningen fra SKAT. Det system, der skulle kræve penge ind fra centralt hold er ikke funktionsdygtigt de næste par år, så derfor kan kommunerne nu selv kræve gæld ind. Det har givet Ballerup otte millioner kroner mindre i restance fra borgerne. Foto: Arkivfoto.
Restancer Kommunen har overtaget inddrivelsen af en række borgerrestancer. Det har givet kontant gevinst.

Som de fleste måske ved, har SKAT haft store problemer med at inddrive restancer og anden gæld via deres EFI-system.

Systemet er ikke funktionsdygtigt og der forventes først et nyt, dueligt system tidligst i 2019.
Det har betydet, at en lang række gældsposter og restancer til det offentlige ikke bliver inddrevet.

Det har været dyrt for kommunerne og derfor besluttede Ballerup Kommune, at styrke den kommunale opkrævningsindsats allerede i 2015. Her har man har haft fokus på især tilbagebetaling af kontanthjælp, daginstitution, boliglån, flytteregninger og institutionsbetalinger. Indsatsen har konkret resulteret i, at en lang række borgere har fået afdragsordninger med hensyn til deres betalingsevne. I alt otte millioner kroner er restancerne blevet nedbragt med.

Glade for at betale af

Den indsats bliver nu styrket og den ekstra medarbejder, der har været ansat midlertidigt til at inddrive restancer, bliver nu ansat permanent fra 1. juli i år.

»Vi kan tydeligt se, at efter at vi overtog inddrivelsen, har vi fået langt flere afdragsordninger og dermed fået penge i kassen. Mange borgere er faktisk glade for, at de nu er kommet i gang med en ordning og får betalt af på deres gæld. Så derfor vil vi fortsat fokusere på den indsats og gøre den midlertidige styrkelse af opkrævningsindsatsen med en medarbejder permanent,« siger borgmester Jesper Würtzen (A). En enig kommunalbestyrelse besluttede mandag aften, at gøre indsatsen permanent.

Regeringen og KL indgik en aftale i december måned om, at kommunerne selv skal stå for inddrivelse af de kommunale restancer, idet man mener, at kommunerne kan klare inddrivelse bedre end SKAT og dermed reducere det tab af indtægter, som kommunerne oplever, fordi de ikke kan få restancerne ind. Den aftale konverteres til et lovforslag, og vedtages loven endeligt i Folketinget, bliver kommunerne kompenseret via DUT-midlerne.

Ballerup Kommune bliver kompenseret via DUT med 150.000 kroner i 2017. Selvom det ikke dækker det ekstra årsværk, så findes de resterende penge internt i Ballerup Kommune, idet ansættelsen af en medarbejder i høj grad har fået inddrevet en del gæld.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *