Vi overholder naturligvis folkeskoleloven
Debat  ”Lov er lov og lov skal holdes” er et princip, som de konservative vist altid er gået ind for.

Det gælder dog tilsyneladende ikke, når Martin Jonassen udtaler sig om loven om folkeskolereformen og skoledagens længde.

Martin Jonassen giver i sine læserbreve det fejlagtige indtryk, at det er op til Ballerup Kommune at beslutte, om skoledagen skal være kortere. Hvis nogen, efter at have læst Martins Jonassens indlæg, skulle have fået den opfattelse, at det kan vi bare gøre, vil jeg her korrigere dette.

I den vejledende tekst til lovgivningen står ordret om §16b, der handler om muligheden for at afkorte skoledagen på grund af f.eks. dårlig trivsel i en klasse:

”Det er et vigtigt element i § 16 b, at der foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte klasses behov for fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden. En godkendelse kan således ikke gives alle klasser på en bestemt årgang, og ej heller samtlige klasser på en skole ud fra en samlet vurdering. Vurderingen skal foretages konkret for hvert enkelt klasse – og dette gælder, uanset om der er tale om klasser i indskolingen, på mellemtrinnet eller i udskolingen.”

I de mindste klasser kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde og kun tidsbegrænset beslutte at forkorte skoledagen for bestemte klasser i bestemte situationer. I de større klasser fra 4 – 9 skal det være i helt særlige tilfælde, og altid efter en individuel vurdering af den enkelte klasse.

Vi har i Ballerup Kommune anvendt denne paragraf flere gange, efter en konkret ansøgning fra skolelederen.

Det man har gjort i Albertslund Kommune, som Martin Jonassen refererer til, er at uddelegere dispensationsmuligheden til skolelederne. De skal stadig følge det helt samme regelsæt. Det har vi valgt ikke at gøre i Ballerup, da vi ikke vil give indtryk af, at skolelederne har en kompetence, de reelt ikke har.

Alt dette ved Martin Jonassen, som er medlem af børne- og skoleudvalget, godt. Hermed håber jeg, at eventuelle misforståelser om muligheden for at afkorte skoledagen er rettet. For naturligvis bestræber Ballerup Kommune sig på at overholde alle love, også folkeskoleloven.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *