Svar om støjvold
Debat Kære Jens Rikardt Andersen.

Inden Ballerup Kommune overhovedet gik i gang med at bygge støjvolden blev der taget stilling til, om der var risiko for at grundvandet, søer og vandløb kunne blive forurenet. Det gjorde vi fordi, at vi selvfølgelig ikke ville risikere, at der ved etableringen af støjvolden skete nogen forurening af netop grundvand, søer eller vandløb. Derfor lavede vi både en såkaldt risikovurdering, en VVM og en miljøgodkendelse.

Risikovurderingen tog udgangspunkt i nogle geotekniske boringer i området, hvorpå man både kunne vurdere om grundvandet, vandløb og søer var i fare for at blive forurenet, men også hvilke krav der skulle stilles til renheden af den jord som støjvolden skulle bygges af.

Udover risikovurderingen, så har vi også lavet en såkaldt VVM af støjvolden. Her vurderer man på baggrund af mange miljøfaktorer, og ikke kun forureningen, om støjvolden kunne have en væsentlig virkning på miljøet, og om denne kunne være negativ. Projektet for støjvolden er derfor blevet screenet som det hedder, og med de krav man på baggrund af risikovurderingen valgte at stille til jorden for netop ikke at forurene grundvandet, søer og vandløb, så blev der samlet set vurderet, at der ikke kunne ske nogen væsentlig negativ virkning på miljøet ved at opføre en støjvold på stedet.

Men for at være helt sikre, så lavede vi derudover en såkaldt miljøgodkendelse inden etableringen af støjvolden blev påbegyndt. En miljøgodkendelse indeholder mere specifikke krav til den jord som støjvolden skulle bygges af og til hvorledes støjvolden skal bygges.

Disse krav skulle alle der ønskede at køre jord til støjvolden overholde, og det skulle de dokumentere ved prøver af jorden som miljømyndigheden skulle godkende. Ballerup Kommune har ud fra risikovurderingen og miljøgodkendelsen godkendt og registreret al den jord der er indbygget i støjvolden, og har dermed kontrolleret at den overholder de krav der er stillet til renheden – så der netop ikke er risiko for forurening af grundvand, søer eller vandløb.

Og ja – Ballerup Kommune har tjent nogle penge på at modtage overskudsjord til etablering af støjvolden. I modstrid med det du antyder, så får man skam også penge for at modtage jord der ikke er forurenet, og de penge der er tjent vil i øvrigt tilføres kommunekassen til glæde for borgerne i Ballerup Kommune.

Med hensyn til hvem der får gavn af støjvolden, så er den sidste støjvold jo bare en del af støjdæmpningen af hele fritidslandskabet i Harrestrup Ådal, hvor vi jo netop gerne vil dæmpe støjen fra motorvejen til glæde for de besøgende – herunder også dem der spiller golf på Marbæk Golfbane.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *