Støjvolden vol.3
Debat Kære Jens Rikardt Andersen.

Helt konkret er der ikke kørt noget jord ind i støjvolden som er til fare for grundvand, vandløb eller søer i området. Al den jord der er indbygget i støjvolden er der taget prøver af, og disse prøver er blevet gennemgået af miljømedarbejdere i den kommune hvor jorden er gravet op.

Miljømedarbejderen har skullet vurdere prøverne ud fra de krav vi har stillet til renheden, og hvis ikke prøverne levede op til disse krav, så er jorden blevet afvist.

De helt konkrete krav til jordens renhed er beskrevet i den føromtalte miljøgodkendelse, og kravene er jo stillet ud fra at der ikke skulle være risiko for forurening af omgivelserne.

At støjvolden skråner ned mod regnvandsgrøften – Skelgrøften – har hele tiden været en del af projektet. Da jorden i støjvolden ikke er farlig, så vil regnvandet der lander på støjvolden heller ikke forurene vandet i Skelgrøften, når det løber ned ad siden og ud i Skelgrøften. Den eneste ulempe der er lige nu er, at regnvandet der falder derude, løber hurtigere til Skelgrøften end den gjorde før. Men det hører op så snart den såede græs spirer, og får etableret sig på støjvoldens sider.

Jeg vil foreslå at du kommer forbi kommunen til en snak med de medarbejdere der har stået for projektet. Her kan du få præcise angivelser af kravene til jorden, få gennemgået miljøgodkendelsen, og samtidig få adgang til at gennemgå alle de partier af jord der er kørt til støjvolden. Vi har, som tidligere skrevet, dokumentation for al jordens oprindelse og de prøver der er taget af jorden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *