Overgreb mod grundejere
Debat Om føje tid vil Ballerup Kommune meddele grundejere i Ballerup Syd med ejendom på den side, hvor nye lysmaster skal rejses, at ejerne for egen regning skal rydde de yderste 25-30 cm mod offentlig vej for beplantning og sten.

Det vil komme som et chok, man véd, at belysningen skal ændres og ledninger nedgraves, men at kommunen ikke blot kan vende den inderste flise på fortovet og grave, vil være en overraskelse. På disse 25-30 cm står nemlig typisk både hæk, plantesten og den for nyligt opsatte postkasse.

Siden man i 1950´erne anlagde veje og matrikulerede grundene, har grundejere med flid fundet skel til nabojord. Skelpælene er for længst borte, men vigtigt at kende, hvis man skal bygge i skel.

Derimod har alle uden videre troet, at grunden gik til den inderste fortovsflise. Parceller har skiftet ejer, måske 4-5 gange siden 50.erne, kommunen har aldrig gjort indsigelse. Med andre ord, Ballerup Kommune har ikke gjort hævd på de 25 yderste centimeter.
Jamen man skal gøre hævd, det siger gammel ret. Eksempler:

1/Hvis en godsejer for 200 år siden havde tilladt bønder at benytte en markvej fra pkt. A til pkt. B over hans areal, kunne en senere godsejer ikke nægte denne gennemkørsel. ”Gammel ret” gik forud for matrikuleringen!

2/ Når Danmark i 1933 i strid med Norge fik tillagt Grønland, skyldtes det, at vi havde gjort hævd på Grønland.

Ballerup Kommune har aldrig gjort hævd på de 25 cm og kan ikke tro, at grundejerne for egen regning skal rydde området. Hvis alménvellet kræver, at ledninger nedgraves, og sikkerhedsafstand til tidligere nedlagte gasrør er nødvendig, må kommunen lade en entreprenør på kommunens regning rydde det nævnte område, alt i samarbejde med grundejeren, ligesom de 25 cm derefter bør reetableres af kommunen. Vi har orienteret vor grundejerforening, Toftholm, om problematikken.

4 kommentarer om “Overgreb mod grundejere”

 1. Helle Tiedemann siger:

  Det er faktisk helt almindelig kendt at skel er bag lygtemasten. Lygtemasten sætter kommunen jo ikke på jeres grund, men på det offentlige areal.
  Vi har nu været igennem flere parcelhuskvarterer og det er faktisk gået rigtig godt uden de store sværdslag.
  Mon ikke også at det flasker sig i Skovlunde?

 2. Poul E. Pedersen siger:

  Kære Marianne.

  Vi i Vårbuen ud til Hold an Vej fik samme dubiøse besked fra kommunen, sent på efteråret hvor jorden var umulig at grave i.

  Og meddelte høfligt kommunen at dette vanvid kunne vi naturligvis ikke drømme om at efterkomme. ?

  Efter trusler om kæmperegninger og alskens andre ulykker der ville ramme os hvis vi ikke efterkom påbuddet, faldt de involverede hos Kommunen ned igen, og en fornuftig, konstruktiv og, ligefrem hjertelig dialog tog form.

  Det resulterede i at vi kunne nøjes med at rydde et område på ca. 1 meter omkring det sted hvor de gamle lygtepæle skulle fjernes og stedet hvor de nye lygtepæle skulle placeres.

  Det er nu sket for længst. Alt virker og ser egentlig flot ud.

  Så prøv nu at kontakte Kommunen igen, og forlæg dem forslaget om at i blot rydder de par meter hvor lygtepælene skal placeres.

  Pøj, pøj at kommunen så vil se med milde øjne på forslaget.

 3. Helle Tiedemann siger:

  Kære Poul E
  Dejligt at du deler din oplevelse, jeg må beklageligvis korrigere dig lidt her.
  Sagen er at i Skovlunde der skal vi have de gamle træmaster ned og trukket nyt i jorden, det betyder at de ikke som hos jer skal have gravet punktvise huller men i stedet lange render.
  Desværre bliver det ikke så enkelt som hos jer. Jeg håber dog at det kommer til at gå forholdsvis smertefrit.

  1. Poul E. Pedersen siger:

   OK, Helle.

   Tak for informationen.

   Alligevel syntes jeg at det er for barsk at Kommunen, her midt på vinteren hvor alt er koldt, frosset og besværligt, forlanger at grundejere skal begynde at beskære randbeplantning m.m. under sådanne iskolde forhold.

   Derfor syntes jeg at kommunen, der har erfarne medarbejdere iført den rette beklædning og med de rette redskaber, skulle komme grundejerne i møde, og selv gøre arbejdet.

   Det ville ingen havde ondt af, men tværtimod vise Kommunens fleksibilitet og service-indstilling når omstændighederne kræver det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *