Flyvestationen på vej ind i fremtiden
Ny-vej-ved-flyestation.jpg
En ny perimetervej er ved at blive anlagt ved Flyvestation Værløse, ligesom en masse andre ting er i gang for at omdanne det gamle militære anlæg til et åbent sted for alle borgere. Foto: Foto: Naturstyrelsen.
Planer Flyvestation Værløse er ved at blive omdannet til noget helt nyt. Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen fortæller om fremtidsplanerne for området.

Der er mange, der besøger flyvestationen, og der kommer flere og flere forskellige brugere af området nu, hvor det står åbent for alle, efter at Naturstyrelsen har overtaget området fra flyvevåbnet.

Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen fortæller.

»Der er nu flere tiltag i gang, så vi kan tilpasse området efter de mange nye behov og udfordringer, som opstår. Det er nye tiltag, der gør en tur i det spændende område endnu bedre. Lige nu har vi afsluttet 3 projekter, som handler om bedre ridespor, om drikkevandsposter til de besøgende og om omlægning af veje fra asfalt- til grusveje«.

Plads til heste

Allerede i 2015 kontaktede en gruppe ryttere Naturstyrelsen for at høre, om der ikke kunne laves et ridespor på Flyvestationen. Der er mange ryttere, der bruger området, da der er flere ridestier, ligesom mange lokale borgere har heste opstaldet.

Derfor syntes Naturstyrelsen, at det var en rigtig god idé, og det blev efterfølgende aftalt, at rytterne selv etablerede sporet. Turen på hesteryg i området er meget populær, da der er en formidabel udsigt over de store sletter med de bemærkelsesværdige F16-sheltere og flyhangarer. Når man sidder på hesteryg er der ikke mindst gode muligheder for at komme tæt på de vilde dyr, da de ikke opfatter en hest med rytter som en fjende eller en trussel.

Ridesporet er i dag mange steder kun markeret ved, at der er slået græs eller ved, at man kan se sporet som hestetramp i jordbunden. Nogle strækninger er der dog anlagt et ridespor med grus.

Det er dette spor, som nu er blevet forbedret og forlænget, så det kommer op på små 3 km i alt.

»Samtidig med at sporet bliver længere, har det vist sig, at den flittige brug af de mange glade ryttere har medført, at der er et stort slid på sporet. Det var derfor tydeligt, at en del af det eksisterende spor trængte til en opgradering. Flere steder var sporet således blevet ret sumpet og var blevet svært at ride på, så de steder har Naturstyrelsen nu lagt stenmel ud, og vi regner med, at det nu i højere grad kan bruges i en større del af året,« oplyser Charlotte Mølgaard.

Af hensyn til den øvrige natur, og andre gæster er det kun tilladt at ride på selve ridesporet.
Forbedringen finansieres af penge fra regeringens naturpakke.

Fra asfalt til grus

Naturstyrelsen har i år ændret på belægningen på det, der hedder Perimetervejen. Perimetervejen er den vej, som løber rundt langs hele yderkanten af området.

Charlotte Mølgaard uddyber: ”Denne vej har tidligere været en asfaltvej, men med tiden var den blevet hullet og ujævn. Naturstyrelsen har derfor valgt at omlægge vejen fra asfalt til grus. En grusvej er meget nemmere og billigere at vedligeholde, og samtidig har vi på den måde fået differentieret, dem der gerne vil køre på racercykel til overvejende at køre på den enorme startbane. På perimeterveje er det nu gående og cykler med lidt bredere hjul og derfor i et lidt mere adstadigt tempo, som færdes på det nyelagte grus.

Lidt at drikke

Naturstyrelsen kan snart tilbyde alle de mange brugere gratis drikkevand, idet der etableres vandposter bl.a. ved rullebanen.

»Samtidig med at drikkevandsposterne bliver etableret, lægger vi også vand ind i hestefolden og fårefoldene, så vi slipper for at køre vandtanke rundt og fylde drikkevandstrug flere gange om ugen,« forklarer Charlotte Mølgaard og fortsætter:

»Drikkevandsposterne er et af de mange tiltag, Naturstyrelsen har på ønskelisten for at forbedre mulighederne for publikum. På ønskelisten står der også toiletfaciliteter, opholdsrum og ly og læ og forhåbentligt også grundlag for en café; men det kommer først, når vi ser, hvordan brugen af området udvikler sig, og selvfølgelig også først når vi har pengene til det«.

I Naturstyrelsen er man meget spændt på, hvordan området omkring flyvestationen vil udvikle sig med nye boliger og derfor også en masse nye naboer.

»Vi er gået i gang med at åbne op mod Sydlejren ved i første omgang at afskærme området mod uønsket bilkørsel ved at sætte bomme op, så gående og cykler stadig har adgang og gæsterne altid kan få en stille oplevelse på turen rundt på det fantastiske område, » slutter Charlotte Mølgaard.

1 kommentar om “Flyvestationen på vej ind i fremtiden”

 1. Mads Wexø siger:

  Hvorfor skal der reguleres med hegn og bomme? Er naturen ikke bare mere værd når den er tilgængelig, ligesom som vore statskove?
  Fjern venliget alle hegn nu, eller giv en begrundelse som kan overleve.
  Hvor foreslås det, at der modelflyves på arealet?
  Hvor foreslås det, at der svæveflyves på arealet?
  Hvor foreslås det, at der flyves med sportsfly på arealet?
  Kan der stilles lokaler til opbevaring og klubsammenkomster til rådighed for ovennævnte aktiviteter?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *