Cyklister på Tangevej
Debat Ballerup Kommune går ind for trafiksikkerhed og derfor undrer det, at bump på Tangevej og tilstødende sideveje er udført på en måde, som ikke er cykelvenlige eller nærmest farlige for cyklister.

Bumpene går langt ud til siden mod kantstenen, så kun regnvand kan passere.

Det betyder, at hvis en cyklist skal passere mellem fortovskant og stolperne som markerer indsnævringen skal cyklisten huske at holde den venstre pedal oppe, grundet buen på bumpet.

Ellers vælter cyklisten måske med alvorlige skader til følge.

Alternativt skal cyklisten holde til højre på vejen som altid og ved passage af bump køre ud på vejen, venstre om, til gene for eventuelle bagfra kommende biler og busser. Cyklisten skal hele tiden køre i en bølgeform. Til højre langs kantsten og ved bump ud, 1 meter fra kantsten, for herefter igen at køre til højre.

Hvis bumpene er lavet for at sænke farten på vejene er det gået ud over cyklisterne. Derfor bør bumpene laves mere cyklistvenlige.

Andre steder i kommunen er bump lavet på en sådan måde, at cyklister kan køre til højre langs kantsten og samtidig er det muligt at benytte passagen med cykelanhænger, hvilket på nuværende måde er umuligt.

På sidevejene til tangevej er der opsat 30 kilometer zone skilte, som igen ophører umiddelbart efter passage af Tangevej.

Det undrer meget med denne skiltning, da der køres fra sidevejene over fortov som tilkendegiver at der køres ud på en mere befærdet vej, hvilket indebærer at bilisten har ubetinget vigepligt.

30 kilometer-zone skiltene burde i stedet opsættes ved start og slut af sidevejene, da der køres meget for stærkt og ikke alle veje er beregnet til den hurtige trafik grundet de smalle veje med parkerede biler.

Ved indsnævring af Ballerup Boulevard må det forventes, at en del trafik vil smutte ned ad sidevejene, hvilket betyder at 30 kilometer-zone skiltene bør flyttes til start og slut af sidevejene for at mindske gennemkørsel. Det er ikke fordyrende for kommunen, da skiltene er lavet.
40 kilometer-zone er i øvrigt nok mere passende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *