Svar om Novo-grund
Debat Kære Peter Lassen. Som kommune sætter vi stor pris på at Novo Nordisk – en af landets største virksomheder – finder en placering i Måløv attraktiv.

Novo har i disse år vokseværk, og det kan både ses og mærkes på arealerne vest for Måløv og på vejnettet.

Ballerup Kommune har en tæt og god dialog med Novo Nordisk både om de fysiske udvidelser og om de afledte konsekvenser, og tager i den forbindelse naturligvis både hensyn til Novos naboer, omgivelserne, naturen og de ansatte i Novo Nordisk.

I lokalplanen fra 1993 for det område Novo Nordisk for nyligt har opkøbt af kommunen, har markerne hele tiden været udlagt til erhvervsbebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for at etablere bebyggelse i samme omfang, som der er på Novos allerede bebyggede arealer. Det skal dog her nævnes, at lokalplanen også bestemmer at bebyggelsen skal ske under hensyn til områdets fortidsminder og terræn, hvor der skal friholdes bestemte arealer og etableres et beplantningsbælte af hensyn til virksomhedens naboer, naturen og miljøet.

Vi er også godt opmærksomme på de trafikale konsekvenser de mange nye arbejdspladser og parkeringspladser har betydet og også fremadrettet vil betyde. Ballerup Kommune og Novo Nordisk arbejder derfor aktuelt tæt sammen om at løse de trafikalt afledte udfordringer, og gøre vejnettet i området i stand til på en robust, ordentlig og sikker måde at håndtere de forventede kommende trafikmængder.

1 kommentar om “Svar om Novo-grund”

  1. Martin Edens siger:

    Tak for uddybende svar Helle.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *