Nu skal der rettes op på socialpsykiatrien
Ballerup-Rådhus-1.jpg
Politikerne på Ballerup Rådhus har sat millioner af til socialpsykiatrien. Ihærdige protester fra brugere af socialpsykiatrien og en række skriverier om de hårde nedskæringer på området har tilsyneladende haft en effekt og nu kommer der en opprioritering af området. Foto: Arkivfoto.
Politikerne vil give flere penge og bedre forhold for socialpsykiatrien. Historier om færre tilbud og udvidede lukketider for nu forligspartierne til at handle.

 Igennem længere tid har brugerne af Støberiet og socialpsykiatrien i Ballerup Kommune fortalt om dårligere forhold. De har fortalt om ringere service, færre støtte-kontaktpersoner og flere frivillige, reducerede åbningstider i værestedet Støberiet og en række andre forringelser på området. Nu vil politikerne i budgetforliget opprioritere området og give flere penge og ressourcer til den socialpsykiatriske indsats.

Det betyder, at Socialdemokratiet og Venstre vil finde tillægsbevillinger til området i 2017 på 2,5 millioner kroner, to millioner kroner i 2018 og 1,5 millioner kroner i 2019. Penge der skal skaffe flere hænder og samtidig nytænke indsatsen på området.

Der skal handles nu

»Vi vil meget gerne opprioritere socialpsykiatrien. Det er tydeligt, at vi har været udfordret på det område og at der ikke har været de ressourcer, som var nødvendige. Det har vist sig, at der både er flere borgere, der har behov for et tilbud i socialpsykiatrien, men også, at flere af disse borgere har flere komplekse udfordringer. Derfor skal der handles nu. Vi skal øge kapaciteten i socialpsykiatrien, nedbringe ventelisten og fastholde aktiviteter og tilbud i Støberiet,« siger Lolan Ottesen (A), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Helt konkret er der lagt op til, at den faglige tilgang følges tæt og udvikles. Der skal ske en udbygning af gruppeforløb, opfølgning af indsatser og mål, flere brugerstyrede aktiviteter og fremskudte indsatser, både i form af sagsbehandling og opsøgende arbejde. Desuden skal der ske et udvidet samarbejde med misbrugsområdet ved Brydehuset.

Dertil kommer, at Støberiet skal have flere folk.

Flere ansatte

»Vi lægger op til, at der skal ansættes fire nye støtte-kontaktpersoner i socialpsykiatrien samt en ekstra bevilling på Støberiet Der svarer til en stilling. En kreativ person, der kan sætte gang i aktiviteter og tænke ud af boksen. Det skal generelt være personer, som kan arbejde med gruppeforløb, renovere og med empowerment. Det er fem stillinger i alt, der skal besættes hurtigt muligt. Endelig foreslår vi, at tilbuddene i Støberiet og åbningstiderne vender tilbage til det tidligere niveau og at brugerne altså inddrages mere i de aktiviteter, der skal foregå,« siger Lolan Ottesen.

Meningen er, at alle gruppeforløb, som der skal være 14 af i perioden 2017-19, skal foregå i sundhedshuset.

»Socialpsykiatrien er et vigtigt område, som har været ramt af nedskæringer. De vil vi gerne lave om på og med denne opprioritering kan vi bringe lidt mere balance i Ballerups socialpsykiatriske område,« siger Lolan Ottesen.

Udsigten til flere ressourcer , flere brugerstyrede aktiviteter og ikke mindst tilbagerulning af besparelserne glæder formanden for lokalafdelingen i Sind, Randi Kristensen.

Tiltrængt hjælp

»Det jeg hører, glæder mig meget. Det er meget glædeligt, at man har rullet de hårde besparelser tilbage og nu har indset, at der er behov for at sætte ind på et område, der også har været forsømt. Det glæder mig, at psykiatrien er kommet på dagsordenen og at besparelserne på området tilsyneladende er trukket tilbage. Det vil nemlig betyde, at vi kan få udvidet åbningstiden igen, arbejde med brugerindflydelse og øge antallet af aktiviteter for brugerne,« siger Randi Kristensen, som har kæmpet samen med brugren af socialpsykiatrien i længere tid for at sætte fokus på området.

»Det er også tiltrængt, vil jeg så sige. Vi har haft behov for at blive hørt og det er en stor sejr for brugerne, at deres opråb har nyttet. Det er godt, at psykiatrien kommer på radaren. Det er et område, der godt kan blive lidt ’glemt’. Men man skal huske, at det ikke kun er de psykisk sårbare, der bliver ramt, det er også en masse familier og pårørende, der rammes, så det er et område, der berører mange. Psykisk sårbare er, ligesom alle mulige andre, selvstændige mennesker med ønsker og behov. Disse tiltag er vigtige for at bryde isolation og ensomhed,« siger Randi Kristensen.

Ballerup Kommune har indkaldt brugere og SIND til møde den 20. december, hvor de nye tiltag og planer vil blive drøftet.

Planen og de medfølgende tillægsbevillinger skal godkendes endeligt på kommunalbestyrelsesmødet mandag den 19. december.

6 kommentarer om “Nu skal der rettes op på socialpsykiatrien”

 1. Simon Bak Sørensen siger:

  Til Lolan Viceborgmester i Ballerup kommune
  Det er godt for brugerne i socialpsykiatrien at i har indset og fundet ud af ,at i har skåret for dybt og for meget i de tilbud som kommunen tilbyder de mest sårbare borgere i kommunen.
  Noget helt andet er at vi sidder en lille gruppe ” gamle “og fornylig fyrede medarbejdere og undre os over at vores store indsigt og faglige kompentence ikke kunne bruges for bare et halv år siden da man fra højeste sted mente at der skulle spares . Regnedrengene havde gjort deres indtog
  Som jeg læser i Ballerup bladet vil man til at ansætte nye varme hænder i socialpsykiatrien ….
  Med al respekt for din faglige indsigt kan det alligevel undre mig at du i sin tid var med til at sætte gang i så stor besparelser at man allerede godt et halvt år efter måtte erkende at det ikke er holdbart med så store besparelser i socialpsykiatrien.
  Da jeg for nogle måneder siden i Ballerup bladet gjorde opmærksom på at det aldrig vil gå godt med de mange nedskæringer fik jeg aldrig noget rigtigt svarfra dig, men bare en sludder for en sladre om at det ikke ville gå ud over borgerne – og hvad ser vi så i dag. Den store økonomiske tilpasning holdt ikke i virkeligheden da i har måtte krybe til korset oghar inset at i må ansætte nogle flere medarbejdere for at undgå yderlige katastrofer blandt kommunens psykiske syge og familier.
  God jul
  Simon Bak
  Socialpædagog.

 2. Martha Kristensen siger:

  Hvor er det en dejlig nyhed i en kold tid. Godt gået!

 3. Tove Tofte siger:

  Trist at den beslutning ikke blev taget inden man fyrede super kvalificerede og engagerede medarbejdere😪!!!

 4. Pedersen siger:

  Det nåede at få store konsekvenser for mange incl mig selv,at der blev fyret super dygtige medarbejdere. Så trist at man ikke så det for et halvt år siden.

 5. Som formand for SIND er jeg rigtig glad og stolt over, at brugerne i samarbejde med os to kampen op og fortalte om hvilke fortale konsekvenser besparelserne ville give. Ballerup Kommune har mange gode visioner om mere brugerunddragelse, peer-to-peer og brug af frivillige. Det kan vi kun hilse velkommen, men det kan ikke startes op samtidig med kraftige besparelser. Det har kommunen nu indset. Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde hvor brugerne mødes i øjenhøjde. Jeg håber for Simon, at han får job tilbage eller han snart får noget andet. Det må have været en hård tid for de ansatte ligesom det må have været det for brugerne af stedet.

 6. jeg undre mig meget over måden som kommunen føre politik på jeg er stadig hjemløs og det har jeg været siden jeg vandt min sag i oktober sammen med Rene fra sands hjemløs orginisation.

  social og vejledning i kommunen overholder ikke nogen paragraffer som jeg giver dem.
  De gav mig ikke et kontant tilskud til hjælp til julen så jeg kunne klare mig.
  Disse er ting jeg har ret og krav på da jeg har førtidspension efter gamle regler.
  det er under alt kritik den måde de behandler folk på i kommunen hos i social og vejledning.

  i kan læse min fulde sag på https://www.danielthillerup.dk/handikapsagen

  Jeg synes i skulle tage at offentlig gøre min sag på ballerup bladet.

  For det ville hjælpe rigtig mange udsatte der har en sag i kommunen jeg kan fortælle jer der er over 100 sager som er meget meget for ringe i kommunen.

  De har trodsalt et ekstremt overskud i kassen. jeg føler ikke Ballerup kommune er en elite kommune som de praler med.

  hvis min sag bliver offentlig gjort i Ballerup bladet er det med til at hjælpe andre udsatte.
  for så bliver der sat fokus på kommunen der misbruger deres magt med deres stillinger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *