Ballerup er blevet lidt større
Kommunegrænse.jpg
Ballerup er blevet lidt landlig jord større. Nye kommunegrænser ved Frederikssundsvejs nordlige skel betyder, at Ballerup snupper lidt land fra både Egedal og Albertslund kommuner. Foto: Privatfoto
Land Nye kommunegrænser op til Egedal og Albertslund betyder, at Ballerup snupper lidt af nabokommunerens land.

Det er ikke hver dag, at en kommune bare sådan bliver fysisk større nærmest fra den ene dag til den anden. Men det er netop hvad der er sket for Ballerup Kommune. Sammen med Vejdirektoratet har Ballerup Kommune besluttet at grænsedragningerne mellem tre kommuner skal ændres ved Frederikssundsvej. Det betyder, at kommunegrænserne nu skal ligge ved Frederikssundsvejs nordlige skel i stedet for som hidtil, hvor grænserne har ligget lidt zig-zag under motorvejen. Det vil reelt betyde, at Ballerup tager lidt land fra både Egedal og Albertslund kommuner i den proces.

Der vil dog næppe komme nogen ophedede grænsestridigheder over den sag. Kommunalbestyrelserne i både Egedal og Albertslund har også godkendt de nye kommunegrænser og dermed er ændringen af grænserne sket ganske udramatisk.

Fra Albertslund får Ballerup et lille hjørne ved Hold-an Vej op til Storvej. Ballerup har i forvejen efter aftale med Albertslund kommune afgræsset arealet som en del af dyrefolden ved Haraldsminde. Fra Egedal får Ballerup et mindre areal syd for kolonihaveforeningerne Stuvehøjgård og Rønhøjgård, der i dag er en del af Vestskoven.

Flere padder

Ifølge biolog Benny Jacobsen fra Ballerup Kommune er der grund til, at Ballerup Kommune skal passe på det nyerhvervede land.

Begge områder har nemlig ynglebestande af de sjældne og EU-beskyttede paddearter spidssnudet frø og stor vandsalamander. Begge paddearter har Ballerup med stor succes plejet i såvel naturlige små vandhuller flere steder i kommunen og gravet nye vandhuller til eksempelvis i Haraldsminde foldene.

Der er også et øvrigt dyreliv i området, hvor der blandt andet er viber og vandrefalke og med de nye områder har Ballerup altså ikke bare fået lidt mere land, men også lidt flere firbenede indbyggere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *