Nu skal skolernes indeklima være bedre
Indeklima-1-copy.jpg
Mathias og Mille fra 6.A og Celina og Noah 5.A viser en af de nye løsninger frem i det nye klasseværelse, hvor indeklimaet skal gøres bedre. Foto: Privatfoto
Undervisning Ballerup Kommune har sat gang i et innovationsprojekt, der skal forske i bedre indeklima i de danske skoler.

Danske skolebørn og lærere tilbringer mange timer i skoler med dårligt indeklima. En stor undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet har vist, at 56 procent af klasseværelserne havde for høje niveauer af CO2. Da forsøget blev gentaget i 2014 var tallet steget til cirka 60 procent af klasseværelserne. Det kan påvirke både børnenes koncentrationsevne og indlæring.

En af årsagerne til de høje CO2-niveauer er, at skolerne og de tekniske installationer er utidssvarende.

Ballerup Kommune har derfor valgt at gå ind i et nyt innovationsprojekt, som den grønne partnerskabsorganisation, Gate 21, står for i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Statens Byggeinstitut (SBi), Aalborg Universitet København og en række private virksomheder, der bidrager med nye, hidtil utestede tekniske og adfærdsmæssige løsninger.
Innovationsprojektet fungerer som en 1:1 demo med forskellige bæredygtige indeklimaløsninger, der testes i tre forskellige klasselokaler på Skovlunde Skole afd. Nord – med tilbagemelding fra børn og lærere i de tre klasser. De nye løsninger handler både om frisk luft, lys, rumtemperatur, energi og om, hvordan man med ændret adfærd kan forbedre indeklimaet.

»De fleste danske kommuner har udfordringer med skolernes indeklima,« fortæller borgmester Jesper Würtzen (A).

»Skolereformen og de længere skoledage stiller større krav til indretning, udluftning og opbygning af lokaler, og det er på alle måder nødvendigt, at vi investerer i fremtiden. Derfor går vi i Ballerup en smule anderledes til værks i forhold til det normale og er gået ind i et innovationssamarbejde med private leverandører om at udvikle nye, effektive løsninger. Det skal skabe bedre kvalitet og være billigere i drift og vedligehold end de nuværende løsninger, der findes på mange skoler,« fortsætter han.

To år til test

Diffus luftindblæsning, LED belysning og intelligent hybrid ventilation er nogle af de løsninger, der testes i to af klasselokalerne på Skovlunde Skole afd. Nord. I det tredje lokale er der primært fokus på, hvordan lærere og elever selv kan forbedre indeklimaet ved at opføre sig anderledes end hidtil. Installationerne er lige netop sat op, og der er indvielse tirsdag den 8. november. Men det er kun begyndelsen, for der er planlagt et større testprogram, som partnerne har ansvaret for.

»Vi har sat to år af til at teste de konkrete resultater, så vi kan opbygge solid viden, hvad de forskellige løsninger bidrager med til at forbedre indeklimaet. Det innovative ved projektet er, at vi ser på indeklimaesom en helhed, hvor vi måler både kvalitativt og kvantitativt på klasseværelset i forhold til lys, luft, lyd og energi,« siger seniorforsker ved SBi, Jakob Markvart.

»Herudover er det også interessant, at inddrage aspekter omkring økonomien i de samlede løsninger, ligesom vi også inddrager vi aspekter omkring samspillet mellem teknikken og adfærd,« siger han.

Noget skal gøres

Danmarks Lærerforening, som også er en af partnerne bag forsøget, har netop offentliggjort en rundspørge udsendt til 1.300 arbejdsmiljørepræsentanter på folkeskolerne i Danmark, som viser, at en stor del af skolerne ikke prioriterer indeklimaet.

Ud af de 253 arbejdsmiljørepræsentanter, der har svaret, siger over halvdelen, at dårlig økonomi er begrundelsen.

»Når en analyse direkte viser, at næsten 60 procent af skoleklasserne overskrider den anbefalede maksimumværdi af CO2-koncentration, er det ikke nok at råbe vagt i gevær – vi må gøre noget her og nu for at ændre det, siger Thomas Andreasen, som er formand for arbejdsmiljø-organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening.

»Når der stilles større krav til lærere og elever, skal de ikke også have omgivelserne imod sig, så vi håber meget på at dette forsøg sammen med andre gode tiltag kan blive et solidt skridt hen imod at skabe bedre trivsel og arbejdsmiljø på skolerne i fremtiden,« slutter han.

Den 8. november mellem klokken 11.30 og 12.30 indvies de tre testklasselokaler på Skovlunde Skole Nord, hvor der både vil være elever, lærer samt fagfolk til stede.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *