Nu skal børnene svømme bedre
Vandgang Siden september har Hedegårdsskolen og svømmeklubben TRITON sat skolesvømningen på skemaet for at gøre eleverne i 2. klasse til bedre svømmere.

Som kommunal idrætsskole har Hedegårdsskolen fundet det helt naturligt at indgå i et projektsamarbejde omkring skolesvømning med Svømmeklubben TRITON.

Projektet omfatter 58 børn på andet klassetrin og har overordnet til formål er at gøre alle børn svømmeduelige, så de kan svømme 200 meter.

Samarbejdet startede op i starten af september og løber frem til udgangen af marts måned næste år. Undervejs i forløbet bliver der evalueret med henblik på at følge børnenes udvikling i vandet.

»Vi ser fantastisk gode muligheder i skolereformens begreb ”Åben Skole”, da et samarbejdet mellem skole og foreningerne hjælper børnene til at få kendskab til foreningslivets fællesskaber og værdier – vejen til et indholdsrigt fritidsliv ligger lige for, og så får børnene nye idrætsfaglige kompetencer med i pakken«, siger pædagogisk leder på Hedegårdsskolen, Morten Flotin Jensen.

Børnene rykker

Svømmeklubben TRITON har udarbejdet rammerne for svømmeundervisningen af børn i indskolingsalderen, og projektet skal være med til afprøve det konceptuelle indhold.

Selve undervisningen foregår i East Kilbride Badet med deltagelse af TRITONs svømmeskoleleder Suzanne Qvist Christensen og 4 idrætslærere fra Hedegårdsskolen; Alexander Bakic, Ole Andersen, Lotte Winge og Andreas Carlsen.

Børnene er blevet delt ind i forhold til den enkeltes svømmefærdigheder for at give de bedste betingelser for at lære at svømme ud fra det enkelte barns niveau.

På blot to måneder viser projektet allerede, at alle børnene er rykket fra et niveau til næste, og de børn, som havde vandskræk fra starten, er blevet fortrolige med det våde element.

For dårlige svømmere

Baggrunden for projektet hviler på en landsdækkende undersøgelse, som Dansk Svømmeunion sammen med TrygFonden fik foretaget for 2 år siden. Resultatet af denne undersøgelse viste, at hvert 3. barn i alderen 7-14 år ikke er i stand til at kunne svømme 200 meter sammenhængende. En distance som er afgørende for hvor svømmeduelige man er, og som kan være medvirkende til at man er i stand til at redde sig selv i land ifølge de officielle baderegler i Danmark.

»Som lokalforankret svømmeklub og medlem af Dansk Svømmeunion føler vi os forpligtede til at være med til at sikre, at alle børn bliver svømmeduelige. I et land som Danmark med så mange kystnære strækninger og badestrande er det vigtigt, at børn er i stand til at svømme og eventuelt redde sig selv i land, hvis uheldet er ude – og det vil vi som sagt gerne medvirke til.

Vi er derfor rigtig glade for, at Hedegårdsskolen deler den samme opfattelse som os omkring vigtigheden af at kunne svømme 200 meter og dermed har set en gevinst i at indgå i dette projekt omkring skolesvømning i de yngste klasser, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at lysten til indlæring og motorisk udvikling går rigtig godt hånd-i-hånd med hinanden«, siger Dorthe G. Rigét, konceptudvikler og initiativtager til TRITONs skolesvømningsprojekt.

I søndags var alle eleverne inviteret til et stort svømmestævne, hvor de kunne vise forældre og familier deres kunnen i vandet og fremover vil der blive masse af muligheder for at afprøve deres nye færdigheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *