Få lavet bedre bump
Debat Selv om det synes som at slå i en dyne, så prøver vi lige en gang til.

Ejbyvej i Gammel Skovlunde er en paragraf 40 vej. Hvilket er at sidestille med Strøget som gågade. Man skal respektere, at børn kan lege på gaden, og skal sikre sig at de har set en, og kan træde til side for eventuel gennemkørende trafik.

Vejen er udstyret med bump, der er markeret med hvide firkantede felter, for at advare trafikanterne.

Desværre er bumpene udformet så de kan passeres med 50 til 60 km/t, hvilket en del trafikanter gør, på trods af at anbefalet hastighed i området er 15 km/t.

Det må være teknisk muligt at udforme disse bump så det er ubehageligt at køre over dem med mere end 15 km/t. Det lader sig gøre blandt andet på p-pladser i centre.

De hvide advarselsfelter er næsten blevet slidt væk på grund af den store trafikmængde.

Vi har desværre en formand for trafikområdet, som vi har haft mange møder gennem årene, som interesserer sig mere for hvilken kage der bliver serveret til mødet end dagsordenen. Hun skal altid lige orienteres om dagsorden, da hun hidtil tilsyneladende aldrig har forberedt sig.

Med håb om at borgmesteren – om ikke andet- så efter næste valg, kan finde en mere engageret person til posten, eller at udvalget mirakuløst vil se på sagen med friske øjne.

Vi har stadig ikke fortov, men har fået nye brugere af vejen efter at Kavsbjergård er blevet omdannet til 10 nye lejemål, og velkommen til dem.

Få nu lavet de bump i det mindste!

Svar fra kommunen:
Kære Henning og Lis. Det er korrekt at godt 100 meter af Ejbyvej gennem Gl. Skovlunde er klassificeret som Opholds- og Legeområde, hvor det ikke er tilladt at køre hurtigere end 15 km/t. Og det er jo skiltningen og ikke bump, der gælder. Tilbage i 2002 blev der indført nye standarder for hvordan man bør udforme vejbump, så de passer til den ønskede hastighed og trafiksammensætningen på vejen. Ballerup Kommune fik derefter i 2007 gennemgået 140 af vores bump, med henblik på at undersøge om de lever op til de nye indførte standarder.

I alt viste det sig at ca. 120 af bumpene afveg i forskellig grad fra de nye standarder, og der blev afsat en pulje penge til at rette op på de værste af bumpene. Ud fra forskellige kriterier er disse bump blevet prioriteret, og med denne pulje penge blev der i 2015 og 2016 udbedret 20 bump i Skovlunde, som lå højt prioriteret på listen. De to bump I nævner på Ejbyvej er også prioriteret, men ikke som de vigtigste. Vi har ikke tidligere foretaget en trafikmåling på denne del af Ejbyvej, men vil sørge for at udføre en sådan i 2017, så vi kan få et overblik over dels hvor meget trafik der kører her og dels hvor hurtigt der køres. Når denne måling er foretaget vil vi lave en vurdering af, om vi kan fremskynde udbedring af disse to bump.

Sluttelig vil jeg lige nævne, at jeg altid er velforberedt, når jeg mødes med jer eller andre.

Dagsordenerne til de møder som du har deltaget i er såmænd lavet af en embedsmand og mig, så den kender jeg længe inden mødet 😉 Jeg er dybt engageret i mit politiske område, det er da trist at du ikke opfatter mig som sådan. Du skriver at vi har haft mange møder sammen? Jeg erindrer nu ikke at vi har været til møde sammen mere end en enkelt gang eller to.

Og ja, når rådhuset er så venlige at servere et stykke kage til møderne, så er det da dejligt og jeg kan godt lide et godt stykke kage, når vi holder vores møder.

Helle Tiedemann (A), Formand for Teknik og miljøudvalget

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *