Brugere i kamp for grønne haver
Nyttehaver-4-copy.jpg
Det er en lille idyllisk plet, som gennem 12 år er blevet bygget op i Egebjerg. Der dyrkes både blomster og afgrøder.De grønne arealer er nu i fare for at forsvinde, fordi de måske skal mageskiftes og flyttes til et nyt område. Brugerne frygter forurenet jord på den nye matrikel. Foto: Privatfoto
Økologisk En gruppe brugere af nyttehaver i Egebjerg går til kamp mod kommunens flytteplaner. De nægter at lade sig flytte til en nærliggende have på grund af forurening.

 I de sidste 12 år har foreningen Egebjergs Grønne Fingre, dyrket nyttehaverne på Mergeltoften i Egebjerg. Her har alle borgere i Egebjerg med interesse for at dyrke grøntsager og jord økologisk kunnet benytte sig af det lille jordstykke. Foreningen er en frivillig forening, der igennem årene har dyrket ikke bare en række afgrøder, men også et fællesskab i området.

Men nu er det lille jordstykke under pres.

Ballerup Kommune vil nemlig ovetage jordstykket, matrikel 26a, som de har stillet til rådighed siden 2004 og foretage et såkaldt mageskifte og dermed flytte foreningen til et andet stykke jord i nærheden, den såkaldte matrikel 26æ.

Det lyder umiddelbart ikke som det store problem, men for Egebjergs Grønne Fingre er det et problem.

Forurenet jord

Matrikel 26æ er nemlig opkøbt af en matrikelejer, som nu bruger grunden til at opbevare byggematerialer og andet materiel, som foreningens medlemmer frygter gør jorden fuld af tungmetaller og andre skadelige stoffer. Derfor vil foreningen ikke flytte deres have derhen.

»Vi har gjort meget ud af at dyrke jorden økologisk og i det hele taget sat os meget ind i, hvordan man bedst muligt dyrker jorden. Vi er forpligtet til at ikke bruge sprøjtemidler og kunstgødning via vores vedtægter. Derfor kan vi ikke flytte vores nyttehaver hen, hvor der er risiko for forurenet jord og hvor der er oplagringsplads for gammelt bygeaffald,« siger sekretær i Egebjergs Grønne Fingre, Elisa A.A. Hansen.

Hun pointerer, at det villevære stik imod nyttehavernes principper at flytte derhen og desuden kan man ikke bare flytte en have på den måde.

»Det er en langsommmelig proces at dyrke sådan en have. Vi har haft den i 12 år og har dyrket jorden blandt andet ved hjælp af økologisk komøg fra Grantoftegård, egen kompost og højbede. Der er plantet adskillige frugttræer, frugtbuske, vinplanter og stauder. Det vil altsammen forsvinde. Og man kan ikke bare genopdyrke det,« siger Elisa Hansen, som påpeger, at der også er opbygget et fællesskab ved arbejdet på grunden.

Venskaber på tværs

»Der er skabt et værdifuldt fællesskab på tværs af forskellige samfundslag og generationer og vi har medlemmer med forskellig etnicitet, unge, ældre, enlige med børn og ægtepar i alle aldre.

Nyttehaverne giver værdi for os, der ikke har råd til at eje vores egne haver. Samtidig besøges haverne ofte af øvrige borgere, der ad denne vej knytter venskaber,« siger Elisa Hansen. Hun kan ikke se den udvikling ske på den nye grund.

Haven forsvinder

»Vi kan ikke flytte hen på den nye grund. Så opløser vi haven. Jeg stopper, hvis Ballerup Kommune vil foretage det mageskifte og det er jeg ikke den eneste der gør,« siger Elisa Hansen, som har indkaldt borgmester Jesper Würtzen til et møde i denne uge (tirsdag, red.) for at vise haven frem og fortælle om konsekvenserne, hvis man flytter haverne.

»Vi er ikke interesserede i at lægge os ud med nogen, og ejeren af matrikel 26æ har været meget behjælpelig. Men vi må bare konstatere, at vi ikke vil flytte over på en grund, der kan være forurenet,« siger Elisa Hansen, som undrer sig over, at Ballerup Kommune ifølge sin kommuneplan vil fremme nyttehaverne i kommunen og samtidig foretager dette mageskifte. Et skifte, der vil flytte og dermed i realiteten nedlægge en velfungerende nyttehave, der i forvejen har venteliste, og har skabt ikke bare en grøn oase med masser af økologi, men også et fællesskab på tværs af generationer og familier i Egebjerg og omegn.

1 kommentar om “Brugere i kamp for grønne haver”

  1. Anette Hegermann Sørensen siger:

    Er det korrekt at grunden til at Ballerup kommune vil overtage matriklen med nyttehaver er at en grundejer ønsker at udvide sin have?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *