Stor aktivitet på integrationsområdet
Debat Som Birte Kramhøft skriver i sidste uges udgave af Ballerup Bladet, har vi omlagt den måde, hvorpå der er dialog og debat om integrationsspørgsmål i Ballerup Kommune.

Dialogen foregår nu i højere grad i åbne dialogmøder, hvor vi inviterer bredt til debat om integrationsemner. I februar måned var der møde med virksomheder og deres muligheder for at blive en aktiv samarbejdspart omkring job og praktik til nye borgere, i marts var der et møde med titlen ”Borgermøde om integration og medborgerskab”, og den 31. maj var der borgermøde om privat indkvartering for flygtninge. På den kommende ensomhedskonference vil ældre borgere med anden etnisk baggrund også være et særligt tema, og endelig planlægges endnu et dialogmøde på integrationsområdet om teamet beskæftigelse i starten af det nye år.

Så der har bestemt været meget aktivitet og en meget bredere debat og involvering i integrationsområdet, end vi har set gennem flere år, og det er vi rigtig godt tilfredse med.

Derudover er der nu som noget nyt oprettet en pulje på 140.000 om året hvor borgere, foreninger, virksomheder m.fl. kan søge om søge tilskud til aktiviteter, der fremmer integrationen ved at fremme/styrke borgernes kendskab til lokalområdet, skabe relationer/netværk eller skabe nye fællesskaber. Man kan søge puljen ved at sende mail til jobcenter@balk.dk. Puljen uddeles i øvrigt løbende og ansøgninger godkendes af kultur- og fritidsudvalget. Jeg vil gerne medgive, at mulighederne for at søge puljen burde være offentliggjort tidligere på året, men jeg kan berolige Birthe Kramhøft med, at de penge fra puljen der ikke udmøntes i 2016 overføres til 2017, sådan at pengene fastholdes på området.

Så lad dette være en opfordring til læserne om at søge puljen. Yderligere information på ballerup.dk/integrationsindsatser

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *