Lokal ombudsmand i Ballerup
Debat Så blev budget 2017 for Ballerup Kommune vedtaget. Og endnu engang blev det til et smalt forlig mellem Socialdemokratiet og Venstre.

Der er flere årsager til, at Det Konservative Folkeparti ikke kunne være en del af budgetaftalen.

Jeg vil nævne et at vore budgetønsker her:

Vi ønsker borgeren i centrum. Derfor er det vores ambition, at alle kommunens borgere oplever en kommunal service med en følelse af gensidig respekt og imødekommenhed og som behandler den enkelte individuelt.

Det er klart, at den kommunale service er berørt af flere års gentagne besparelser og derfor er det vigtigt, at der opnås en forventningsafstemning mellem kommune og borger. Men der vil altid være sager, hvor borgerne føler sig urimeligt behandlet og derfor har mistet tilliden til det kommunale system. Denne oplevelse skal vi tage alvorligt og imødekomme.

Derfor foreslog Det Konservative Folkeparti i forbindelse med budgetforhandlingerne, at vi i Ballerup Kommune ansætter en kommunal ombudsmand, som skal fungere som borgernes uvildige organ, hvis der er sager af en karakter, hvor borgerne ikke mener, at de har modtaget den hjælp, som de ifølge lovgivningen har ret til. Så har de en lokal instans, der håndterer deres sag.

Til hjælp for den kommunale ombudsmand skal der naturligvis ansættes sekretariatsbistand.
I alt foreslår vi, at der hvert år afsættes 1 mio. kr. til denne ombudsmandsfunktion.

Vi synes selv, at der er tale om et godt forslag til gavn for borgernes retssikkerhed her i kommunen, men desværre var det ikke muligt at få det med i budgettet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *