Ballerups grundvand under forurenings-lup
Drikkevand Region Hovedstaden undersøger netop nu grundvandet i det område, hvor Ballerup Vandværk henter drikkevand. Målet er at få en samlet vurdering af, om vandet er forureningstruet.

Region Hovedstaden er netop gået i gang med at undersøge grundvandet i det område, hvor Ballerup Vandværk henter sit drikkevand. I området har der gennem tiden været forskellige aktiviteter, der i dag kan være kilde til forurening af grundvandet. Der er blandt andet tale om renserier og autolakerer, der har brugt klorerede opløsningsmidler til rensning af tøj og rengøring af metaldele.

»Vi har valgt at undersøge seks grunde i det område, hvor Ballerup Vandværk henter vand til drikkevand. Tidligere undersøgelser har vist, at der er forurening på grundene. Nu skal vi have styr på, om forureningerne har spredt sig ned i grundvandet og kan ødelægge det vand, der bruges til drikkevandet.

Vandet kan drikkes

Det skal dog understreges, at Ballerup Vandværk løbende kontrollerer vandets kvalitet som overholder myndighedernes krav. Forbrugerne kan derfor trygt drikke vandet,« siger Katja Grunnet, projektleder i Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling.

I undersøgelserne er fokus primært rettet mod klore­rede opløs­nings­midler, der er kemiske stoffer, som blandt andet har været brugt til rens­ning af tøj og ren­gøring af metaldele. Klore­rede opløs­nings­midler spred­es let i jord og grundvand. De nedbrydes langsomt, og danner nye problematiske stoffer i for­bindelse med nedbrydningen. Selv små mæng­der af klorerede opløsnings­midler kan derfor være årsag til massiv forurening i grund­­vandet.

Ved undersøgelserne anvendes forskellige metoder. Først udføres typisk en række poreluftmålinger (målinger af luften i jorden), som hjælper regionen med at finde de steder, hvor der skal udføres rigtige boringer ned i jorden. Herefter udføres en række dybe boringer, hvor der bores ned i jorden og udtages prøver af jord og vand. Et sted vil regionen desuden udføre styrede underboringer, som er boringer, der udføres under bygningerne og den nærliggende tæt trafikerede vej. Ud fra boringer og jord- og vandprøver kan regionen vurdere, hvor meget forureningen har bredt sig i grundvandet.

»Med undersøgelserne får vi et sikkert grundlag for at vurdere forureningernes omfang. På baggrund af det, kan vi vurdere om og i hvilket omfang, vi eventuelt skal igangsætte oprensning af forureningerne, så det sikres, at det grundvand, der pumpes op af Ballerup Vandværk, fortsat er rent,« siger Katja Grunnet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *