Ballerups budget endeligt vedtaget
Budget Mandag aften blev S-V budgettet, som ventet, vedtaget i kommunalbestyrelsen. De øvrige partier fremsatte deres egne budgetter.

Det kommer nok ikke som den store overaskelse, men mandag aften vedtog kommunalbestyrelsen endeligt budgettet for Ballerup 2017.

Budgettet er en affære mellem Socialdemokratiet og Venstre, ganske som sidste år, og derfor er 20 ud af 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen bag den økonomiske aftale.

Budgettet indholder en række tiltag, der skal styrke kommunen i den kommende tid.
Overordnet set er Ballerup Kommunes økonomi robust. Ambitionen er, at økonomien også skal være robust fremover. Derfor er der, efter forligspartiernes mening, tale om et balanceret budget, hvor der er plads til investeringer og fremskridt. Samtidig tager man sine forholdsregler med hensyn til at betale af på gæld, sætte til side og ikke mindst spare på de ikke-borgernære områder – primært administration. Der vil dog også, som det blandt andet er fremgået af Ballerup Bladet i sidste uge, også ske besparelser på borgernære områder, som eksempelvis psykiatrien.

Selvom omprioriteringsbidraget blev afskaffet tidligere på året, så er den kommunale økonomi stadig under pres på grund af stigende udgifter til især sundhedsområdet, specialområdet og flygtninge. Nu har Ballerup Kommune imidlertid selv mulighed for at finde besparelserne og prioritere midlerne.

Mere effektivitet

Ifølge budgetaftalen så kan Ballerup Kommune klare de komende udfordringer, men man har i budgettet taget højde for udfordringerne ved at man harfundet yderligere besparelser i 2016, hvilket skulle mindske sparekravene i de kommende år.

Man vil effektivisere en række arbejdsgange og på andre måder skaffe penge til fremtidens udfordringer. Sammenlægning af institutioner, lægge enheder og jobfunktioner sammen, optimere økonomistyring og IT og gøre brug af nye teknologiske løsninger. Desuden vil man på nogle områder revurdere serviceniveauet og måske finde andre måder at løse opgaver på.

Udover det vil man nedbringe kommune gæld med minimum 50 millioner kroner frem til 2017 og den likvide beholdning skal i 2017 og 2018 være på minimum 100 millioner kroner, når specielle reservationer er trukket fra. Fra 2019 skal kassebeholdningen være minimum 150 millioner kroner, når man trækker specielle reservationer fra. Samtidig er det målet, at de kommunale indtægter, fratrukket driftudgifter, skal give et overskud på 170 millioner kroner, da overskuddet skal kunne finansiere investeringer og gæld.

Skatteprocenten og grundskylden fastholdes og ligger på henholdsvis 25,5 procent og 28,89 procent.

Udvikling og boliger

Som tidligere nævnt er hovedpunkterne i budgetaftalen store investeringer i bymidterne, hvor kommunen både selv vil investere, men også være aktiv i tilgangen til at få eksterne investorer til at skyde penge i projekter.

Der skal skabes et bedre sammenhængende udviklingsforløb for alle mellem 0-25 år og der skal gøres en indsats på specialområdet, hvor Ballerup har oplevet en stigning i børn, der har behov for en specialiseret undervisning.

Også på ældreområdet, skal der gøres en indsats, hvor man vil styrke kvaliteten på ældreområdet. Der er også lagt op til en styrkelse af erhvervs- og beskæftigelsesprofilen, hvor en række tiltag skal gøre det mere attraktivt at være virksomhed i Ballerup eller at flytte til Ballerup. Endelig er der et af de helt store dyr i åbenbaringen, nemlig fremtidens boligsammensætning. Her der er lagt op til en forøgelse af både den almene og den private boligmasse. Dog med vægt på en større forøgelse af den private boligmasse.

Samlet er der altså lagt op til et budget, der både kan give og tage og skal fremtidssikre Ballerup Kommune.

Alternative budgetter

Kommunalbestyrelsen havde deres afsluttende budgetbehandling mandag aften, hvor et flertal bestående af forligspartierne Socialdemokratiet og Venstre vedtog det nye budget.

Både Kåre Harder Olesen (V) og borgmester Jesper Würtzen (A) udtrykte glæde over et fremadrettet budget, der både giver plads til investeringer og til at vise rettidig omhu med økonomien.

De andre partier fremlagde deres egne alternative budgetforslag.

Lone Madsen fra Dansk Folkeparti fremlagde blandt andet forslag om bedre forhold for børnefamilierne i den første tid, færre kommunalbestyrelsesmedlemmer og en afskaffelse af frugtordningen i skolerne.

Enhedslisten beklagede, at man ikke kunne være med i en aftale og Mette Hedegaard satte især fokus på aftalen om pædagogisk analyse som grund til, at Enhedslisten ikke var med i budgetaftalen. Endelig var Martin Jonassen (C) især skuffet over Banegårdsprojektet og indsnævringen af Ballerup Boulevard samt en manglende garanti for, at den private boligmasse skulle forøges markant mere end den almene.

Alle tre partier fremsatte derefter deres alternative budgetforslag, der alle blev forkastet. Det endte med, at 20 stemte for det nye budget, fire stemte imod og Birgitte Dahl (O) undlod at stemme og dermed var budget 2017 i hus.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *