Utryghed og forvirring i tunnellen ved Måløv Station
Debat Til Teknik og Miljø i Ballerup Kommune. Hvem er den ’’bløde’’ trafikant? Cyklisten eller fodgængeren? Begge kan komme til skade, hvis vi ikke tager hensyn til hinanden.

Jeg har et ønske om bedre trafikvejledning i tunnellen fra Stationsvej i Måløv under S-banen til Søndergårds-kvarteret.

I tunnellen er der taget hensyn til næsten alle trafikanter; gående, cyklister, mennesker med forskellige handikap, blandt andre mennesker med synshandicap.

En hvid stribe, der er forhøjet, så mennesker der ikke kan se, har mulighed for at følge striben, enten med deres stok eller ved at gå langs pågældende stribe.

Aftegninger med cykler og gående er der, hvor vi trafikanter bevæger os, går og cykler.

Desværre sker der misforståelser mellem os trafikanter, hvilket har gjort, at jeg flere gange har følt nervøsitet, når der er kommet cykler meget tæt forbi mig.

Men forleden var det én af mine veninder, der var ved at blive kørt ned af en cyklist, min veninde fik et chok, hvilket vi to andre, der var med også fik.

Vi reagerede måske lidt kraftigt. Det gør man, når man bliver både forskrækket og bange. Cyklisten blev helt sikkert lige så forskrækket, vedkommende sagde meget højt flere gange, at vi gik ude på vejen.

Min teori er, at mange trafikanter der kommer i tunnellen, tror at ’’fortovet’’ er indenfor den føromtalte hvide, forhøjede stribe. Det er vel ikke tilfældet eller er det?

Min teori er også, at jeg ikke er den eneste, der har følt og føler mig usikker, når cyklister kommer for tæt på i tunnellen.

Min bøn er derfor, at Teknik og Miljø arrangerer, at der sættes et eller andet skilt med skriftlig oplysning op på begge sider af tunnellen.

Men har Teknik og Miljø en anden og bedre løsning, så fint.

Svar på læserbrev:
Kære Hanne. Lad mig starte med at beklage din oplevelse. Jeg har før hørt om lignende oplevelser. Derfor har vi politikere bedt administrationen om at udarbejde forslag til forbedringer, som udføres i dette efterår. Løsningen gør det meget mere tydeligt at se, hvilke arealer der er forbeholdt fodgængere og hvilke der er forbeholdt cyklister.

Men lad mig lige benytte anledningen til at minde om, at alle trafikanter skal køre efter forholdene, og at der altid skal tages udgangspunkt i de svageste trafikanter. Så når det er myldretid i Måløv og der er trængsel i Måløv-aksen, må alle vise hensyn til hinanden og cyklister tilpasse hastigheden til forholdene, ligesom bilister i mange tilfælde må tilpasse hastigheden til cyklister.

I gamle dage havde vi en kampagne der hed ’Vis hensyn i trafikken’. Det kunne være vi skulle overveje at genudgive den.
Helle Hardø Tiedemann
Formand for Teknik- og
Miljøudvalget

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *