Tro og ansvar ud af huset
ebbe_nielsen_1.jpg
Ebbe Nachlin Truels Jensen er medlem af menighedsrådet i Ballerup Sogn og han ser meget gerne, at der kommer yngre kræfter til i den kommende valgperiode. Foto: Flemming Schiller
menighedsrådsvalg I Ballerup Sogn er menighedsrådet forankret i troen og forkyndelsen. Men sognet og rådet skal rykke med tiden, mener rådsmedlem.

Når der blæses til valg i landets menigheder i november måned, så er det meningen, at der skal nye kræfter til. Også gerne yngre. Det er især aktuelt for menighedsrådet i Ballerup Sogn, hvor der skal vælges 14 medlemmer, tidligst ved opstillingsmødet i denne måned. Her er der nemlig flere medlemmer som stopper, og derfor er man nødt til at finde nye ansigter, der kan repræsentere sognet og det arbejde, der foregår i rådet.

Det er et både spændende og givtigt job, hvor der er plads til alle slags mennesker, ifølge Ebbe Nachlin Truels Jensen, kontaktperson og medlem af Ballerup Sogns Menighedsråd, der dækker Ballerup og Skovvejens Kirker.

»Der er fire-fem medlemmer der stopper ved dette valg, så vi skal ud og finde nye personer, der vil sidde i rådet. Vi har klart en overvægt af ældre i rådet, og vi ser meget gerne yngre kræfter komme til. De skal være meget velkomne, og vi er da også i kontakt med mange i forbindelse med de aktiviteter, som vi har gang i,« siger Ebbe Jensen, som har kontakten til de 25 fuldtidsansatte og ti deltidsansatte, som arbejder i sognet.

Han mener, at der er meget at komme efter for unge og yngre i rådet.

Mange opgaver

»Vi har mange forskellige opgaver. Vi forvalter kirkens ejendomme, vi planlægger gudstjenester, holder styr på to kirkegårde og præstegårde og mange andre ting. Vi har også en række aktiviteter rundt om i sognet og i kirken, så der er både opgaver for dem, som interesserer sig for personale og administration men også musik, frivillige og meget andet,« siger han.

Ebbe Jensen mener, at de mange ældre i rådet hænger sammen med manglende tid.

»De yngre har travlt med børn og familie og det tager meget tid. Men vi sporer da en interesse, når vi har arrangementer, hvor de unge er med som konfirmationer, babysang, Gud og Spaghetti og andre ting. Så vi håber da, at de kan se fordelene i at være en del af menighedsrådet,« siger han.

Troen er kernen

For menighedsrådet i Ballerup er troen og det kristne budskab kernen i arbejdet, men der rykkes alligevel ved tingene.

»Man skal naturligvis være medlem af folkekirken og vores grundlag er troen. Man skal tro på det for at være med,« slår Ebbe fast og fortsætter:

»Men tro er jo forskellig fra person til person, så det at være kristen er jo en meget personlig sag. Folk kan tro på forskellige måder. Samtidig er vi også nødt til at være en del af lokalsamfundet og være der, hvor folk er. Derfor har vi også en lang række ikke-kirkelige aktiviteter uden for kirkens rum,« siger Ebbe Jensen og nævner middelaldermarked og musikfestivalen, hvor kirken åbner rummet for forskellige former for aktiviteter.

Udvidet aktivteterne

En af de store omvæltninger i Ebbe Jensens valgperiode har været, at man har droppet at have to højmesser om søndagen, én i hver kirke, til at de går på skift og derfor kun har én om ugen.

»Det var jeg ikke meget for i starten, men det har vist sig, at være rigtig godt. Det giver præsterne tid til at lave andre ting, blandt andet sorggrupper, gudstjenester i forbindelse med højtider og eksempelvis aktiviteter for børn. Det har udvidet vores aktiviteter blandt borgerne og gør, at vi er mere der, hvor borgerne er,« siger Ebbe Jensen.

Han vil dog ikke driste sig til at stå bag eksempelvis fredsdemonstrationer som man gjorde i Skovlunde.

Han opfordrer alle interesserede til at stille op til menighedsrådet og især de yngre, selvom det ikke kun er alderen, det handler om.

»Hvis man godt kan lide et solidt fællesskab, at arbejde med børn og unge, musik og mange forskellige aktiviteter. Hvis man kan lide at have indflydelse og brænder for sin sag, så er det oplagt at være med i menighedsrådet,« siger Ebbe Jensen, der selv tager fire år mere, hvis han bliver valgt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *