Svar til Tom Nielsen
Debat Kære Tom. Det var ikke min hensigt, at indlægget her i bladet skulle være en dialog mellem os, du fortolker imidlertid mine holdninger vedrørende ombygning/renovering i Ellebo forkert.

Så her er, hvad jeg mener: Jeg er ikke imod beslutninger vedrørende moderniseringer og renoveringer samt nødvendig vedligeholdelse, der omhandler tage, opgange,

facader, vinduer, tekniske installationer samt haver og veje, der besluttes af det offentlige – eller i samarbejde med beboerdemokratiet.

Jeg er imod tvungne ændringer, der berører det indvendige i lejlighederne. Dette har vi over råderetten fået gode muligheder for at styre individuelt, i den hastighed der passer os, når de overordnede love og regler overholdes.

Mange beboere har løbende benyttet sig af denne mulighed og helt efter egne ønsker fået nye køkkener og badeværelser. Alt dette bliver nu bare skrottet.

Jeg er imod fraværet af anstændig beboerrådgivning for eksempel på det orienterende møde i Grantoften. Den på mødet anslåede huslejeforhøjelse er steget til cirka det dobbelte, og genhusningsbehovet er langt over det forventede.

Der er senere fortaget flere ændringer, som kunne have haft betydninger for afgørelsen.
Dette projekt med så stor betydning for beboernes boligforhold kunne have fået en ekstra lille tænkepause hvis det var blevet sendt til urafstemning. Det blev imidlertid ikke fremlagt som et forslag til afstemning på mødet, kun som et ønske. Man kunne få den tanke, at det var der ingen interesse i.

Efter mødet blev forholdene i salen vedrørende lyd og udsyn kraftigt kritiseret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *