Nye besparelser på børneområdet?
Debat Kære Børne- og Skoleudvalg samt Økonomiudvalg. Det er med undren. at jeg som forælder modtager et brev med information om, at forældretaksten er blevet nedsat igen for mine børns institutioner. Det kan nemlig kun betyde, at det er blevet billigere at drive daginstitution i kommunen.

Jeg kan læse i referatet fra Økonomiudvalget den 23. august, at der hos ’Pædagogisk Psykologisk Rådgivning’ er brugt for mange penge, og I vælger derfor at ”regulere udgifterne” i institutionerne.

Kan man så stole på at det kun er en regulering i indeværende år?

For det fremgik ikke af det fremsendte materiale til forældrene, og jeg mener absolut ikke institutionsområdet kan holde til flere besparelser.

Der er i forvejen så skrabede budgetter, at I snarere skulle overveje en tilførsel af penge, ikke yderligere besparelser.

Svar på læserbrev:
Kære Lisbeth. Jeg kan godt forstå du undrer dig, hvis du ikke kender baggrunden for takstnedsættelsen. Det kan der også være andre, der gør. Jeg skal forsøge at forklare det.

Det specialiserede undervisningsområde eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er generelt under pres i øjeblikket, og der bruges derfor flere penge på området end der var budgetteret med i år. I 2016 forventer vi en samlet overskridelse af budgettet til den specialiserede undervisning på cirka 10 millioner kroner. Det er ikke penge vi bare har liggende.

For at imødegå budgetoverskridelsen har Børne- og Skoleudvalget besluttet, at foretage engangsbesparelser på i alt 5,3 millioner kroner i 2016 på en række andre områder, herunder blandt andet på daginstitutionsområdet.

Børne- og Skoleudvalget har helt bevidst valgt at spare på midler, som ikke påvirker den daglige drift af daginstitutionerne. Besparelserne er således øremærkede puljemidler til blandt andet mindre ombygninger, uddannelsesmidler, udviklingsmidler og køb af IT-udstyr, som skubbes til næste år. Det skal bemærkes, at puljerne ikke er helt sparet væk, men typisk halveret. Der er således ikke sparet på personaletimerne.

I henhold til Bekendtgørelse om dagtilbud af 30. april 2015 skal kommunens beregning af forældrebetalingen følge bruttodriftsudgifterne, og derfor reguleres taksten, når der foretages besparelser. Der er således alene tale om at taksten reguleres i 2016, og kun i december måned, da besparelserne alene vedrører 2016.

På det seneste Børne- og Skoleudvalgsmøde besluttede udvalget de gældende takster for 2017 og du vil her kunne se, at taksterne for 2017 er nogenlunde på niveau med taksterne for 2016 inden reguleringen i december måned.

Peter Als (A)
Formand for Børne- og
Skoleudvalget

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *